Sæt dit aftryk på Grønt Aftryk

Tænk, hvis vi altid vidste, hvor vores strøm kom fra - og kunne vælge den grønne strøm til, time for time

Den grønne omstilling er i den grad på agendaen i denne tid. Med de målsætninger der er sat for vores samfund frem mod 2030 og 2050, har vi fået travlt med at finde løsninger, der kan hjælpe os i mål med de ambitiøse krav. Også hos Systemate ser vi på udfordringerne og leder efter områder, hvor vi kan byde ind med vores digitale kompetencer, der kan hjælpe Danmark og vores virksomheder sikkert i mål. For at vi kan blive klogere på, hvilke behov og udfordringer der reelt ligger ude i Danmark, har vi dog brug for dit input. Derfor har vi valgt at oprette en følgegruppe, hvor du kan være med til at præge fremtiden for den digitale indsats i den Grønne omstilling. Målet er i sidste ende, at få udviklet et produkt, som du kan tage med i tasken til dine kunder, der kan give dem værdi i deres arbejde med grøn omstilling og sætte deres Grønne Aftryk. Mulige løsninger i Grønt Aftryk kunne være:

  • Oprindelsesoverblik
  • Kundeunivers
  • Dokumentation af CSR
  • Trading
  • Forbrugstilpasning

Du kan se mere om formålet med følgegruppen her: Anvendelse af Grønt Aftryk.

Systemate forventer støtte fra Innobooster og er så småt i gang med et projekt, der skal være med til at løse nogle af de udfordringer, der er ved den Grønne omstilling, og hjælpe virksomheder med at kunne dokumentere deres grønne fodaftryk.

Grønt Aftryk er en softwareløsning, der med udgangspunkt i blockchain teknologi og en integration til Energinet giver den enkelte virksomhed mulighed for at dokumentere præcist, hvor grønt deres strømforbrug er. Selvom der er gode intentioner ved anvendelse af mere elektricitet i den grønne omstilling, er der i dag ingen garanti for, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder. Med Grønt Aftryk er det muligt først og fremmest at dokumentere strømmens energikilde, men ligeledes at agere på baggrund af dette. Virksomheder har med udgangspunkt i deres nuværende energiprofil mulighed for at optimere deres energiforbrug og dermed få et grønnere forbrug. Målgruppen er således virksomheder, der har behov for at dokumentere elforbrugets oprindelse. Dette kan være i forbindelse med dokumentationsbehov overfor kunder, udarbejdelse af CSR-regnskaber eller ved et ønske om at gennemføre grønne initiativer i organisationen.

Det er i dag kun muligt at tilgå måledataoplysninger via. Eloverblik.dk, som udbydes af Energinet selv. Denne løsning giver dog ikke mulighed for at se, hvor strømmen kommer fra, men derimod kun det totale forbrug. Grønt Aftryk tillader brugerne gennem et enkelt og intuitivt interface at danne sig et overblik over deres forbrugsprofil, og den viser altså præcist, hvor strømmen kommer fra. Gennem integrationer til offentlige registre er det eneste, der kræves, et nem-login. Løsningen danner herefter automatisk en forbrugsoversigt, men derudover også mulighed for tilkøb af konkrete forslag til, hvordan forbruget kan ændres for at opnå en grønnere profil.

Vi har i dag første version af Grønt Aftryk, hvor det er lykkedes at udvikle både integrationer til Energinet samt offentlige registre, der tillader nem-adgang. Der er dog forsat flere afgørende milepæle, førend løsningen er færdig og kan lanceres. For at sikre, at vi kan komme i mål med projektet, og at det bliver en succes, har vi brug for den viden som energisektoren ligger inde med. Derfor har vi nedsat en følgegruppe, hvor Systemate invitere nogle af de virksomheder, der agerer på energimarkedet, så de kan få indflydelse på, hvordan systemet bygges op og hvilke krav og behov, der måtte være til systemets funktion.

Følgegruppen vil mødes 3-4 gange årligt, hvor Systemate vil facilitere møderne, og du skal kun møde frem med dine kompetencer og tanker omkring udfordringer, muligheder og krav.