Grønt Aftryk - grøn fremtid

Anvend digitalisering til at komme i mål med jeres grønne indsats.

Den grønne omstilling er i den grad på agendaen i denne tid. Med de målsætninger der er sat for vores samfund frem mod 2030 og 2050, har vi fået travlt med at finde løsninger, der kan hjælpe os i mål med de ambitiøse krav. Også hos Systemate ser vi på udfordringerne og leder efter områder, hvor vi kan byde ind med vores digitale kompetencer og lange relation til forsyningssektoren og særligt energibranchen, der kan hjælpe Danmark og vores virksomheder sikkert i mål. For at vi kan blive klogere på, hvilke behov og udfordringer der reelt ligger ude i Danmark, har vi dog brug for dit input.

Målet er at få udviklet et produkt, der kan give værdi i arbejdet med den grøn omstilling og give det Grønne Aftryk en dokumenterbar og reel værdi.

Grønt Aftryk er et innovationsprojekt, der er i udarbejdelse netop nu, og Systemate arbejder med flere mulige funktioner i platformen, der kan give værdi for de potentielle brugere. Mulige løsninger i Grønt Aftryk kunne være:

  • Oprindelsesoverblik
  • Dokumentation af grønne energiaftaler
  • Kundeunivers
  • Dokumentation af CSR
  • Trading
  • Forbrugstilpasning

Systemate har fået støtte fra Innobooster og er så småt i gang med et projekt, der skal være med til at løse nogle af de udfordringer, der er ved den Grønne omstilling, og hjælpe virksomheder med at kunne dokumentere deres grønne fodaftryk.

Grønt Aftryk er en softwareløsning med en integration til Energinet, der giver den enkelte virksomhed mulighed for at dokumentere præcist, hvor grønt deres strømforbrug er. Selvom der er gode intentioner ved anvendelse af mere elektricitet i den grønne omstilling, er der i dag ingen garanti for, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder. Med Grønt Aftryk er det muligt først og fremmest at dokumentere strømmens energikilde, men ligeledes at agere på baggrund af dette.

Lige nu giver Grønt Aftryk dig et overblik af:

  • CO2-prognose for det kommende døgn
  • Elpris-prognose for det kommende døgn
  • Komplet overblik og mulighed for detaljeret undersøgelse af virksomhedens elforbrug – herunder med fordeling i hvor strømmen kommer fra (vandkraft, vind, sol, biomasse, naturgas, olie, kul).

Det er i dag kun muligt at tilgå måledataoplysninger via. Eloverblik.dk, som udbydes af Energinet selv. Denne løsning giver dog ikke mulighed for at se, hvor strømmen kommer fra, men derimod kun det totale forbrug. Grønt Aftryk tillader brugerne gennem et enkelt og intuitivt interface at danne sig et overblik over deres forbrugsprofil, og den viser altså præcist, hvor strømmen kommer fra.

Samtidig er Grønt Aftryk et kundeunivers, hvor dine kunder kan få nem adgang til deres data og engageres i deres eget grønne aftryk.

Vi har i dag første version af Grønt Aftryk, hvor det er lykkedes at udvikle både integrationer til Energinet samt offentlige registre, der tillader nem-adgang for virksomhederne og/eller deres kunder. Der er dog forsat flere afgørende milepæle, førend løsningen er færdig og kan lanceres.

Systemate vil derfor gerne invitere nogle virksomheder, der agerer på energimarkedet, til en dialog omkring platformen. Så kan I få indflydelse på, hvordan systemet bygges op og hvilke krav og behov, der måtte være til systemets funktion, og Systemate kan blive klogere på hvad der er behov for i branchen.

Grønt Aftryk har modtaget støtte fra Innobooster

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk