IT-systemarkitektur

Mange virksomheder i forsyningsbranchen oplever udfordringer med at have et IT-setup bestående af systemer, der i dag ikke understøtter virksomhedens forretningsbehov.

Det drejer sig om systemer med teknologiske udfordringer, der har lav datatilgængelighed, dårlig integrationsevne og desuden nærmer sig end-of-life. Det gør, at det er problematisk at få indsigt i og læring af de store mængder data, der er i løsningerne, men som ikke bliver brugt i tilstrækkelig grad. Det kan desuden dreje sig om en IT-systemarkitektur, der ikke understøtter virksomhedens strategiske retningslinje, eller som et setup, der grundet ændret markeds- eller lovgivningskrav nu kræver en modernisering, der tager højde for de ændrede præmisser.

Forsyningsbranchen er præget af høj omskiftelighed med mange nye teknologier. Det er mange systemarkitekturer i dag ikke gearet til, og det er derfor tæt på en umulig opgave at få de eksisterende systemer til at understøtte det fremtidige marked samt integrere med hinanden og med nye teknologier.

En ny IT-systemarkitektur fra Systemate giver jer: 

 • Overblik over, hvad der skal til for at modernisere jeres IT 
 • Overblik over udfordringer og flaskehalse i jeres nuværende systemarkitektur 
 • Oplæg på en fremtidig systemarkitektur, der understøtter branchen og markedet  
 • En konkret plan for, hvordan jeres virksomhed går fra AS IS arkitektur til TO BE arkitektur, som er klar til at blive ført ud i livet  
 • Konkrete business cases med forslag til forbedringer og automatiseringer som følge af den nye arkitektur.

Systemates projekttilgang skaber gode business cases 

Systemate arbejder med en best of breed tilgang. Det betyder, at vi udnytter de standardsystemer, der er i markedet, men samtidig har vi dedikerede løsninger til de områder, hvor standardsystemer ikke i tilstrækkelig grad løser opgaven. Med vores framework som udgangspunkt, kan vi skitsere en plan for, hvordan I kommer videre, med de systemer, I har, og samtidig bruge dedikerede løsninger, når det vil forbedre jeres markedsposition. Det sikrer, at vores IT-systemarkitektur altid bygger på gode business cases for jeres virksomhed. Total set skal løsningen understøtte forretningen, visionen og strategien i hver enkelt virksomhed. En ofte set udfordring med eksisterende systemer er, at de ikke er bygget til de automatiseringsbehov, som man ønsker – det skaber et økonomisk ressourcespild at skulle håndtere systemer manuelt i virksomheden. Vi arbejder med udgangspunkt i et økonomisk gevinstpotentiale, hvorfor vi foreslår nye systemer, som netop understøtter at forretningen kan automatiseres i højere grad – når det er fordelagtigt for virksomheden. Kort sagt: automatisér det, der giver gode business cases.  

Edward Tofte sagde “Above all else, show the data”. Det er et motto, Systemate er enig i og arbejder ud fra. Det gør vi, fordi data er adgangen til viden. Derfor skal viden være lettilgængelig, automatiseret og integreret i de virksomhedens systemer. Arkitekturen skal desuden være fleksibel; forsyningsbranchen er en verden i forandringen – det kræver fleksible systemer. Det er altid med dette udgangspunkt, at vi lægger planer for og opbygger IT-arkitektur.  

Arkitekturanalyse; overblik over, hvad der skal til

Når Systemate skal danne en arkitekturanalyse gennemgår vi en proces med tre overordnede trin: Overblik, analyse og plan.

OVERBLIK

Systemate kortlægger analyseopgaven med en opgaveliste samt estimerer tidsplan. I denne fase får I dermed et overblik over, hvordan Systemate vil tilgå:

 • Arkitekturanalysen
 • Hvad analysen skal indeholde
 • Samt hvor lang tid det vil tage.

ANALYSE

Systemate gennemfører en arkitekturanalyse af jeres AS-IS systemarkitektur. Analysen er inddelt i tre hovedpunkter:  

 • Analyse af jeres forretningsprocesser 
 • Nuværende systemlandskab inklusive integrationer  
 • Udfordringer og flaskehalse i det nuværende systemlandskab.

Analysen giver herefter et bud på TO-BE arkitekturen ud fra følgende tre hovedpunkter:  

 • Oplæg til fremtidig systemarkitektur  
 • Løsningsforslag på de identificerede udfordringer og flaskehalse  
 • Vurderinger af gevinstpotentiale ved omlægning. 

Igennem analysen opnår Systemate et fuld overblik over, hvilke forretningsprocesser der er essentielle for jeres virksomhed, hvordan disse understøttes i det nuværende system, og hvilke udfordringer, der gør sig gældende. Ud fra dette laver vi beregninger på, hvorvidt der er en god business case i at modernisere og automatisere dele af systemet.

OPLÆG TIL PLAN 

Systemate udarbejder ud fra analysen af både AS-IS systemarkitekturen og TO-BE systemarkitekturen et anbefalet roadmap, som vi gennemgår med jer. I denne fremgår en kortlægning af, hvad planen i praksis vil kræve både ift.

 • Ressourcer
 • Økonomi
 • Tidshorisont.

En arkitektur bygget på omfattende domænekendskab

Forsyningsselskaber har brug for løsninger, der tager højde både for standardprocesser, hvor der ofte benyttes standardsystemer eksempelvis ERP- og CRM-systemer, men også en løsning, der tager højde for forretningsprocesserne, som er helt unikke for forsyningsbranchen. Systemate har forsyningsbranchen som eneste fokus i virksomheden. Vi leverer derfor mange forskelligartede løsninger til dette domæne; inklusive IT-systemarkitektur. Vi kender til de særlige problemstillinger, der er med den nuværende systemarkitektur i netop denne branche. Vi ved, hvordan systemerne integrerer, samt hvordan dette kan forbedres og automatiseres. Vi kender regelsættene og markedsprocesserne – og dermed rammerne, som forsyningsselskaberne operer under.  

Systemate har i dag dedikerede løsninger inden for:   

 • Afregning   
 • Prisberegning   
 • Markedskommunikation   
 • Balancering  

Det gør, at I i valget af Systemate som leverandør til jeres nye IT-systemarkitektur får en leverandør, der allerede har omfattende domæneviden og derfor kan skabe værdi til jeres virksomhed fra dag 1. 

Kontakt os i dag, så skaber vi værdi i morgen

Få en komplet analyse af din virksomheds systemarkitektur

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk