Systemate InspiredBy

InspiredBy er Systemates "nye" inspirations- og videndelingsunivers, der sørger for, at vi udvikler os fagligt som kompetencehus og som individer.

Formålet er at skabe et univers, der bygger på faglighed og dermed tilgodeser både udviklingen af vores medarbejdere og en styrkelse af virksomhedens kompetencer.

Vi lader os inspirere, så vi kan inspirere hinanden, inspirere andre og inspirere sammen
- til gavn for os selv og hinanden

Hvad er InspiredBy?

InspiredBy giver plads til at dyrke og dygtiggøre sig i et fagligt fællesskab, hvor fokus er på nysgerrighed, dygtiggørelse, inspiration, dedikation, kreativitet og eksperimenter. Kort sagt fokus på, at vi i en branche, der er i konstant udvikling, aldrig må stå stille. Vi faciliterer det rum, fordi vi tror på, det ikke kun er afgørende for kvaliteten af det, vi leverer, at vores medarbejdere er inspirerede og har et højt vidensniveau, men at det også er afgørende for motivationen, kulturen og fællesskabet, at vi insisterer på mottoet: vi kan altid udvikle os. 

Mottoet er: ‘Inspiration i 4’, da vi ønsker at: lade os inspirere, inspirere hinanden, inspirere andre og inspirere sammen.

Helt konkret handler det om at facilitere en kultur, hvor vidensdeling er i højsædet. Vi vil således opfordre og motivere til, at vores medarbejdere holder sig opdateret, vi vil lave arrangementer, hvor de kan dele den viden med hinanden, vi vil deltage i og skabe arrangementer, hvor vi kan dele ud af den viden, og vi vil sammen med andre relevante samarbejdspartnere skabe større projekter, hvor vi kan inspirere andre.   

Hvordan?
Under hver kategori; lade os inspirere, inspirere hinanden inspirere andre og inspirere sammen arbejder vi med forskellige tiltag og arrangementer. Det gør vi, fordi hver kategori er et vigtigt fokuspunkt i Systemate, som vi ikke må overse. Det er vigtigt, at vores medarbejdere personligt er dedikerede og passionerede, så de videreudvikler og opretholder det vidensniveau, som er afgørende for, at vi i virksomheden bliver ved med at kunne levere den kvalitet, vi står på mål for. Det er vigtigt, at vi har en kultur, hvor faglighed og vidensdeling er i højsædet. Hvor man ved, hvem man skal spørge til råds, når man har et specifikt fagligt spørgsmål, og hvor man oplever et sammenhold og fællesskab af dedikation og passion til vores domæne. Men det er også vigtigt, at Systemate eksternt inspirere andre. Vi skal være den virksomhed, man tænker på, når man tænker højt vidensniveau og faglighed inden for domænet.

Vil du vide mere om Inspiration i 4?