Grøn software

Hvad er Grøn Software? Grøn software er et begreb vi bruger hos Systemate. Vi definerer grøn software, som 'software der fremstilles til nye teknologier, for understøttelsen af den grønne omstilling i Danmark'. Dermed er det med til at forbedre vores miljø og gøre en forskel for den verden vi lever i.

Dansk Industris 2030 plan – “Tilbage til fremtiden” præsenterer 188 konkrete forslag for hvordan vores samfund holder fast i den grønne omstilling og løfter væksten til gavn for alle grupper det danske samfund. Systemate kan ikke tilbyde hjælp til alle 188 forslag, men et af de områder vi kan give eksperthjælp til, er digitalisering. Systemate har igennem mange år leveret software til flere virksomheder, der arbejder for forbedringen af vores miljø og samtidig også er aktive inden for grønne teknologier. I øjeblikket kommer hele 95% af vores samlede omsætning fra kunder, der er blandt de førende forsyningsvirksomheder inden for den grønne omstilling i Danmark. Her understøtter vores specialbyggede softwareløsninger allerede flere af de forskelligartede udfordringer, der opstår i takt med at efterspørgslen på grøn energi stiger.

Hos Systemate vil vi gerne være med til at gøre en forskel. Derfor har vi valgt at fokusere på digitale løsninger, der kan hjælpe vores kunder i deres grønne omstilling.

For at udnytte de nyeste teknologier i forsyningssektoren, er en øget digitalisering derfor nødvendigt. Vi står sammen med det danske erhverv og giver vores bidrag til, at Danmark også fremadrettet vil stå stærkt, bæredygtigt, konkurrencedygtigt og rentabelt, således vores kommende generationer kan nyde godt af det samfund vi lever i. Vores målsætning er ikke udelukkende at gøre Danmark grønnere, men også at øge værdiskabelsen for vores samarbejdspartnere. Med andre ord betyder det, at vi arbejder med nye og skelsættende teknologier hver dag, og hele tiden flytter barren for hvilke løsninger, der kan iværksættes i morgen.

Nedenfor kan du læse vores cases, hvor vi har udviklet grøn software.

Systemate har leveret software til Vestas, der spiller en ikke så lille rolle, i udviklingen af vedvarende energikilder, og er med deres produkter, med til at nedskære udledningen af forsile brændstoffer og reducere CO2 udledning. Systemate har hjulpet Vestas med et framework til deres vindmøller.

Se hele vores case med Vestas.

Siden 2000 har Systemate også arbejdet sammen med Dansk Retursystem, hvor vi i samarbejde med DRS, har leveret software og styresystemer til store dele af deres pantsystem. At Dansk Retursystem er med til at nedskære udledningen af CO2 med over 100.000 tons pr. år, kan vi måske ikke helt tage æren for, men vi er glade for, at være en del af dette.

Se hele vores case med Dansk Retursystem.

Med Energi Danmarks PBA-software lettes og optimeres produktion og drift hos den enkelte el-producent. Energi Danmark har samtidigt fuldt overblik over produktion, forbrug og planer hos alle deres producenter.

PBA-softwaren anvendes af alle Energi Danmarks decentrale el-producenter, som primært er el-producerende varmeværker, affaldsforbrændinger, industrivirksomheder som udnytter overskudsprodukt.

Se vores case med Energi Danmark.

For at kunne håndtere nye prissammensætninger og produkter, som f. eks. Grøn Energi, til Energi Danmarks mange og store kunder, havde de behov for et afregnings- og markedskommunikationssystem, der kunne håndtere de store mængder data, dette ville medføre.

Som en vigtig del af deres strategi, valgte Energi Danmark derfor, at få udviklet et helt nyt system, der kunne løse denne opgave, og samtidig gøre det automatisk og hurtigere end deres gamle system.

Se vores case med Energi Danmark – BIO afregning.

I samarbejde med elretur, har vi leveret en ny digital løsning til elreturs medlemmer. elretur håndterer elektronikaffald og udtjente batterier for, stod og manglede en tidssvarende digital løsning, der kunne håndtere de nye krav til branchen.

Systemate har nu leveret en ny fremtidssikret platform til elretur, der fortsat kan varetage arbejdet med at håndtere kundernes elskrot.

Se hele vores case med elretur.

Se vore Grøn Software cases.