Hvad vi laver

Hos Systemate udvikler vi kundespecifikke og driftskritiske softwaresystemer til energi- og forsyningsbranchen i Danmark. Vores løsninger er ofte komplekse, innovative og bidrager til dansk kritisk infrastruktur. 

Vores løsninger er ofte komplekse, innovative og bidrager til dansk kritisk infrastruktur

Forsyningsbranchen omfatter bl.a. vand, varme, el og affaldshåndtering, hvor Systemate har mange års erfaring i at udvikle omfattende løsninger til både affaldssortering, genanvendelse af affald og til elmarkedet og energiforsyning. 

Vi arbejder inden for et meget specifikt domæne, hvilket betyder at vores medarbejder opbygger et ualmindeligt højt kompetence- og vidensniveau inden for området. Til gengæld har vi mange forskelligartede projekter med forskellige roller og metoder, som det er muligt at være en del af.

Se nogle af de løsninger, vi har lavet her.

Grøn software til forsyningsbranchen

Størstedelen af de softwareløsninger, vi udvikler, understøtter desuden Danmarks grønne omstilling og klimamålet om en 70% CO2-reduktion i 2030. 

Vi udvikler blandt andet systemer til håndtering og genanvendelse af returpant og elskrot, prissætning og afregning af elkunder, markedskommunikation på elmarkedet, samt de systemer, der skal håndtere og visualisere de enorme mængder el-data, der vil danne videns-fundamentet for omstillingen til 100% grøn energi. 

Vi udvikler desuden software, der sikrer den balance mellem produktion og forbrug i elnettet, der i høj grad besværliggøres af de flygtige grønne energikilder. Balance i elnettet er kritisk, da den sørger for, at den elektriske spænding holdes, hvilket sikrer forsyningssikkerheden. 

Komplekse problemstillinger 

Vi arbejder med, hvis vi selv skal sige det, nogle af Danmarks mest spændende – og vigtige – problemstillinger.  

  • Hvordan sikrer vi en konstant leverance af el, når produktionen fra eks. solceller og vindmøller har store udsving?  
  • Hvordan sikrer vi, at vedvarende energikilder kommer forud for kul og olie?  
  • Hvordan sikrer vi, at virksomheder dagligt kan forbedre deres anvendelse af vedvarende energi?  
  • Hvordan sikrer vi at motivere til, at forbrugere vælger vedvarende energi?  

 

Kan du se dig selv i et af vores nuværende projekter?

Kunne du tænke dig at få et mere specifikt indblik i, hvilke projekter som vi søger nye dygtige kollegaer til i øjeblikket? Så skal du tage et kig på vores Projekter til bemanding. 

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk