Applikationsudvikling til forsyningssektoren

Forsyningssektoren er en hastigt udviklende og konstant omskiftelig branche. Der er behov for applikationer, der understøtter denne udvikling frem for at hæmme den. 

Systemate har mere end 20 års erfaring i at udvikle applikationer til denne branche med fokus på de særlige behov, der er i denne. Vores kunder har oplevet et behov for øget digitalisering og automatisering, der samtidig tager højde for de særlige krav i form af håndtering af tidsserier, markedsprocesse, datahåndtering af stor volume m.v. 

Mange fordele med forretningsapplikationer

Forsyningssektoren er en kompleks forretning, der indeholde mange processer og arbejdsgange, der er helt unikke for forsyningsbranchen. Ved at udvikle applikationer til at håndtere de tungeste og mest ressourcekrævende processer, kan der frigives betydelige ressourcer til andre mere værdifulde opgaver i organisationen. Samtidig kan  specifikke applikationer være med til, at udvikle forretningen og give fordele i markedet, ved at udnytte nye og differentierende fuktionaliteter.

Lang relation med forsyningssektoren 

Vi er eksperter i områder inden for forsyningssektoren, som er Systemates eneste fokus. Vi har igennem mange år leveret mange løsninger inden for eksempelvis; afregning, balancering, markedskommunikation, kontrakthåndtering, prisberegning, risikostyring og driftsplanlægning og vi vil kalde os selv eksperter på domænet. 

Systemates indgående forståelse for domænet giver os alle forudsætninger for, at hurtigt og korret, at kunne forstå opgaverne og komme frem til de rette løsninger fra starten af.

Systemate kan hjælpe dig med identificere og udnytte potentielle ressourcebesparende applikationer til dine forretningsprocesser.

Ved Systemate har vi medarbejdere, som er eksperter i netop denne type løsninger. Det gælder systemarkitekter, løsningsarkitekter, projektledere, seniorudviklere og eksperter i forsyning. 

Forretningsværdi fra dag 1

Systemate tilgår applikationsudviklingen med et agilt mindset. Det betyder også, at forløbet vil være agilt. Dermed leverer vi ikke blot en analyse, der kortlægger problemstillinger og potentiale,  vi indgår i et samarbejde med kunden om, hvordan I kan opnå det størst mulige gevinstpotentiale, samt hvilke forskellige muligheder, der er. Her efter kan vi i samarbejde påbegynde arbejdet med at få beskrevet jeres endelige løsning.

Systemate arbejder med Minimum Viable Product (MVP). Det gør vi fordi, det er den hurtigste måde at skabe værdi for kunden.  Vi sikrer at der allerede før første leverance, er skabt kundeværdi, da vores tilgang til MVP, vil give kunden et fyldsgørende overblik af projektets realistiske tids- og økonomiramme, så kunden hurtigt i processen, ved hvilket forløb de står over for.

Det er et agilt forløb, hvor vi i samarbejde med jer hele tiden skaber øget værdi til jeres virksomhed, og løbende udvikler jeres løsning frem mod det endelige produkt. I en tæt dialog omkring forbedringer, tests og evaluering, sikrer Systemate at i får leveret en løsning til tiden og til budget, der faktisk løser jeres udfordringer.

Forsyningsapplikationer fra Systemate

I Systemate har vi allerede udviklet en lang række applikationer til forsyningssektoren, der har været med til at forbedre arbejdsprocesser og reducere manuelle arbejdsgange. Her kan du se nogle af vores eksisterende applikationer: 

Systemates afregningsløsning er et state of the art afregningsløsning , der optimerer afregningsprocesserne med en platformsuafhængig IT-løsning. Via automatisering af arbejdsgange mindskes risikoen for fejlafregninger, og ved hjælp af en fleksibel og skalerbar forbrugsafregning, foretages der en hurtigere udfakturering, der øger likviditeten.

Læs mere om vores afregningsløsning.

PBA-softwaren er et centralt omdrejningspunkt for produktion og drift hos de enkelte decentrale elproducenter, som melder deres forventede eller ønskede produktion, samt pris og betingelser ind til PBA-softwaren, hvorefter denne information videreformidles til energiselskabet. Herefter danner softwaren et samlet overblik over udbuddene.  

Læs mere om vores PBA løsning.

Overordnet systematiserer systemet en række manuelle procedurer, fastlåser procedurer i systemet, således det kun er muligt at gøre det tilladte, og automatiserer mange af de processer, der ellers var manuelle. Dette sparer både virksomheden for manuelle ressourcer, økonomi og fejl, og samtidig er hastigheden markant forøget i automatiseringen.

Læs mere om vores Risikostyrings løsning.

Elmarkedet er ofte udsat for ændringer på markedet, som deres driftsplanlægningssystemer skal kunne håndtere. Der er dermed behov for en fleksibilitet i systemet, der hurtigt kan tilpasse sig ændringer og skabe stabilitet.  

Læs mere om vores driftsplanlægnings løsning.

Se alle vores løsninger her.

Vil du vide mere om applikationer til forsyningssektoren fra Systemate? 

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk