Grønt Aftryk - fremtidens grønne energi

Grønt Aftryk er en softwareløsning, der med en integration til Energinet, giver den enkelte virksomhed mulighed for at dokumentere præcist, hvor grønt deres strømforbrug er.

Selvom der er gode intentioner ved anvendelse af mere elektricitet i den grønne omstilling, er der i dag ingen garanti for, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

Med Grønt Aftryk er det muligt først og fremmest at dokumentere strømmens energikilde, men ligeledes at agere på baggrund af dette.

Flere og flere virksomheder stiller i dag krav omkring deres leverandørs CO2 aftryk. I dag kan det være svært at – tilfredsstillende – dokumentere sit grønne aftryk. Med Systemates innovationsprojekt – Grønt Aftryk – er ambitionen at skabe en platform, der kan dokumentere den grønne strøms oprindelse.

Det er i dag kun muligt at tilgå måledataoplysninger via. Eloverblik.dk, som udbydes af Energinet selv. Denne løsning giver dog ikke mulighed for at se, hvor strømmen kommer fra, men derimod kun det totale forbrug. Grønt Aftryk tillader brugerne gennem et enkelt og intuitivt interface at danne sig et overblik over deres forbrugsprofil, og den viser altså præcist, hvor strømmen kommer fra.

Det giver nogle nye muligheder for at komme tvivlen omkring det reele grønne aftryk i energiforbruget til livs, og kan løse de krav der utvivlsomt vil komme til bedre dokumentation af sporbarhed i energiforbruget i grøn energi i fremtiden.

Vi har i dag første version af Grønt Aftryk, hvor det er lykkedes at udvikle både integrationer til Energinet samt offentlige registre, der tillader nem-adgang til platformen for dig/din virksomhed.

Nu mangler vi din deltagelse. For at Systemate kan blive klogere på hvilken retning dette innovationsprojekt skal gå, så det kan give en reel værdi for dig som bruger, vil vi gerne i dialog med dig og din organisation omkring, hvordan Grønt Aftryk kan skabe mest mulig værdi for din virksomhed.

Grønt Aftryk har modtaget støtte fra Innobooster

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk