Kundeportal skaber øget brugertilfredshed og reducerer manuelle arbejdsgange

Systemate A/S har mange års erfaring med udvikling af bruger- eller kundeportal. Portalen giver mulighed for, at slutkunden kan tilgå egne data og dermed i høj grad også erstatte den manuelle supportering med selvbetjening. Løsningen dækkede fem lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Systemet giver mulighed for at slutkunden kan tilgå:  

  • Indgåede kontrakter
  • Stamdata 
  • Forbrugs- og produktionsdata  
  • Forbrugsanalyse  
  • Selvbetjening  
  • Prisalarmer  
  • Rapporter  
  • Faktura  
  • Diverse informationer  

Kunden har dermed i højt grad mulighed for at tilgå egne data. Dette erstatter elvirksomhedens tunge manuelle betjening af samtlige kunder. Kunderne kan selv verificere oplysninger og kontrakter samt hvilke elmålere, der er tilknyttet de enkelte kontrakter.  

 Systemet giver mulighed for at tilgå forbrug og produktion pr. måler eller i et samlet overblik. Desuden har systemet en stor skaleringsevne og kan håndtere store datamængder. Dette er afgørende, da det skal kunne håndtere et stigende og svingende antal brugeres dataforespørgsler uden komplikationer.  

Energisektorens kunder varierer i størrelse og behov og derfor har brug for forskellige informationer om deres forbrug og produktion. Samtidig giver løsningen mulighed for at analysere på dette forbrug. Dette drejer sig eksempelvis om fordelingen af forbruget over døgnet, måneden eller året, eller sammenligningsdata med tidligere år eller måneder. Analyseredskabet giver også mulighed for at gruppere elmålere, således større koncerner kan gruppere målingerne, og derved kan se på, hvordan forbruget er i enkelte datterselskaber eller afdelinger. Desuden kan kunden generere egne rapporter, eller oprette automatisk genererede rapporter, således at kunden får et fast overblik over forbrug og produktion – ud fra præcis de informationer, de ønsker at få en analyse på. Dette gælder desuden fakturaer, som naturligvis kan tilgås i både nye og ældre versioner og dermed sammenlignes.  

Samtidig giver platformen også elselskabet mulighed for at kommunikere diverse informationer til kunden. Dette drejer sig eksempelvis om nyhedsbreve og rapporter, som kan tilgås at slutkunden via kundeportalen.  

Løsningen erstatter en høj grad af manuel betjening af kunder, der fik hjælp ved via opkald eller mails. Det nye system giver mulighed for en langt højere grad af selvbetjening, hvor slutkunden i portalen kan foretage ændringer selv. Dette kan eksempelvis dreje sig om ændring i faktureringsadresse og flytning af målere fra et selskab til et andet. Det vil sige, at systemet via selvbetjening kan håndtere mange af de processer, der er nødvendige for at vedligeholde stamdatastrukturen, når en virksomhed vælger at foretage ændringer – hvor det førhen krævede manuel supportering. Desuden har kunden mulighed for at oprette prisalarmer, der giver besked, når prisen på el ændres. Dette er en service til kunden, der dermed kan revurdere kontrakter ud fra alarmerne.  

Sikkerhed har været en stor faktor i udviklingen af kundeportalen. Portalen understøtter GDPR og giver rollebaseret brugeradgang. Samtidig var der stort fokus på UX-design i processen, fordi brugervenlighed og design var altafgørende for oplevelsen, brugerinteraktion og usability af kundeportalen. Derfor er der også oprettet diverse hjælpefunktioner for at betjene slutkunden bedst muligt.  

Den nye DataHub gør det muligt at automatisere en lang række arbejdsgange, der tidligere har været manuelle. Idet Systemate er leverandør på den nye DataHub, har vi en stor viden om processerne omkring og integrationerne til DataHub. Dette giver også mulighed for, at Systemate kan udvikle effektive og smidige kundeportaler med høj grad af automatisering, idet der netop integreres til DataHub.  

Løsningen bygger på Microsoft teknologi. Der benyttes altid de nyeste teknologier, der sikrer en fleksibel og fremtidssikret platform.  

Man ønskede med løsningen at give slutkunden adgang til egne data. Dette er en service stillet til rådighed for kunden, der kan se eget forbrug og analysere på det. Løsningen har derfor i høj grad givet en øget brugertilfredshed. Yderligere har elvirksomheden opnået en tidsbesparelse, idet medarbejderne ikke manuelt har skulle betjene kunderne, og samtidig var det muligt at stille data til rådighed, der ellers var svært at få ud til slutkunden.

Vil du vide mere? Så tag endelig fat i os.

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk