UiPath - Dit RPA værktøj

Systemate anvender UiPath når vi bygger softwarerobotter for vores kunder. UiPath er en af de ledende spillere på RPA markedet og vi fandt, at netop deres værktøj var bedst til de opgaver vi løser for vores kunder.

UiPath er det måske mest anerkendte RPA værktøj på markedet. Umiddelbart også det største. Det er også meget intuitivt, så det tager ikke lang tid at sætte op. Det er forholdsvis nemt for kunden eller ”ikke-IT-kyndige” at forstå. UiPath er et ret fleksibelt værktøj – Det kræver ikke en stor API- eller EDI-integration, da det bare kan sættes på som et lag ”ovenpå systemet”.

Hvad egner sig til RPA?

Kendetegn for RPA-egnede processer: Manuelle repeterbare administrative opgavermed høj volumen (mange gentagelser – og måske med stor variation). Desuden også gerne opgaver med et højt tidsforbrug (åbne/lukke doks/systemer – PDF, excel, mails, systemfelter, word osv.).

Selvom en proces har menneskelige beslutningsprocesser, kan robotten være gavnlig. Den kan gennemføre standardopgaverne og lade brugeren beslutte når relevant.

Desuden kan robotter forebygge fejl og ensarte kvaliteten. I oplever sikkert, at hvis man skal gennemføre samme proces 50 gange, så “går man lidt kold i opgaven”. Det gør en robot ikke.

Processer, der har følgende kendetegn, er oftest egnede til RPA: Arbejde på tværs af mange it-systemer, høj volume og håndteringstid, faste procedurer for processen skal følges, proces hvor der ofte opstår fejl, manuel og regelbaseret, standardiseret og moden.

Eksempler på processer med RPA-potentiale: Overvågning af it-systemer, tildeling af rettigheder, fakturahåndtering, controlling, kreditor- og debitorhåndtering, bogføring og kontoafstemning, dokumenthåndtering, konsolideringer og valideringer, indtastning af data, sagsbehandling, løn, performanceudtræk.

Ønsker du  at vide mere om Systemates tilbud til dig omkring RPA software, så tag endelig kontakt til os.