Personalehåndbog

Velkommen til Systemate

Velkommen til vores personalehåndbog!

Til dig som ny medarbejder, er denne håndbog et supplement til din introduktion, så du på bedst mulige måde får et klart billede af Systemate som arbejdsplads, vores arbejdskultur og arbejdspolitikker.

For dig som allerede er ansat, vil denne håndbog holde dig opdateret på Systemate’s interne politikker. Vi har valgt at fokusere på hverdagens praksisser og arbejdspladsens fælles ”spilleregler”. Som udgangspunkt sætter vi en enormt stor lid til ”den sunde fornuft” og indbyrdes dialog, og mener at disse ofte er bedre end et detaljeret regelsæt.

De regler og vilkår, der gælder for din ansættelse, fremgår både af din ansættelsesaftale, af funktionærloven og øvrige arbejdsmarkedslove, samt af denne personalehåndbog. Du finder her den komplette og aktuelle udgave af personalehåndbogen. Du er da selv ansvarlig for at holde dig opdateret på indholdet. Husk at en personalehåndbog sjældent kan give en fuldkommen beskrivelse af alle gældende regler og normer, dog er hensigten at den skal lette hverdagen for både medarbejdere og ledere.

God læselyst, og endnu en gang velkommen!

 

Systemate’s historie & forretningsgrundlag

Systemate, som dengang hed Unigate, blev grundlagt i 1999 af Jess Kristensen. Han ønskede at skabe en selvstændig virksomhed, der var funderet på nye ideer om forretningsdrift, projekteksekvering og højt kompetenceniveau.

På trods af lave markedskonjunkturer, voksede Unigate og virksomhedens første år gik over al forventning, og væksten fortsatte. Denne vækst kunne måles på en støt stigende medarbejderstab, og særligt i form af de projekter som Systemate i dag deltager i. Virksomheden skiftede i september 2017 navn til Systemate.​​​​​​​

Kravene til Systemate er store, for i dag findes kunderne blandt Danmarks absolut førende professionelle virksomheder. Heldigvis hviler Systemate på et solidt fundament, der bl.a. består af yderst kompetente medarbejdere, en god arbejdskultur og ikke mindst, unik ekspertise inden for både implementering og tilpasning af standardsystemer, samt udviklingen af kundespecifikt software og forretningskritiske applikationer.

 

Præsentation af ledelsen
Jess Kristensen

Jess Kristensen, Adm. Direktør

Jan Højgaard Rasmussen

Jan Højgaard Rasmussen, Driftsirektør

Systemate’s værdigrundlag

” Hos Systemate drømmer vi stort, og vi vil gerne være de bedste i Danmark til at levere digitalisering og grøn software til vores kunder.”

 

 

Den allervigtigste ingrediens for at få drømmen til at lykkedes, er vores dygtige, engagerede og kompetente medarbejdere. Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes trivsel og helbred, samt personlige og faglige udvikling. Arbejdsmiljøet hos Systemate lægger op til frihed under ansvar, den sunde fornuft, samt den gode og åbne interne dialog.

I samspillet med kunden, ønsker Systemate at være en sparringspartner, og ikke blot en leverandør. Vi ser det som vores pligt at tage kunden i hånden, og at hjælpe dem med at skabe digital værdi.

Vi vælger den løsning, teknologi og funktionalitet, der passer bedst til den individuelle kunde, og vi går utrolig langt for at sætte os ind i vores kunders forretning, udfordringer og fremtidige visioner.

 

Socialtsamvær

Hos Systemate tror vi på, at det sociale fællesskab betyder meget for den enkelte medarbejders trivsel. Derfor har vi følgende tilbud, der skal understøtte det sociale engagement.

Frokost

Frokosten finder sted i Personalerestauranten i stueetagen.

Denne deler vi med de andre virksomheder i bygningen. Alle medarbejdere er automatisk tilmeldt frokostordningen, men kan frit afmelde sig denne ordning.

Prisen for frokost er 450 kr. pr. måned, og vil blive trukket af din løn.

Har du været med i frokostordningen, men ønsker nu at melde dig ud, kan dette ske med et varsel på 1 md. til udgangen af en måned.

Af administrative årsager, kan du tidligst blive meldt ind i frokostordningen igen 3 mdr. efter at være blevet frameldt.

Framelding af frokostordningen skal ske ved skriftlig henvendelse til Nikolaj Fischer Vognstrup per mail: nfv@systemate.dk.

Nøglebrikken afleveres i HR.

Yderligere spørgsmål vedr. frokostordningen kan stilles til din nærmeste leder.

Systemate’s personaleforening

Systemate’s personaleforening hedder Festimate.

Personaleforeningen er ansvarlig for planlægningen af Systemate’s årlige julefrokost, firmaarrangementer, samt giver gaver ved barsel, bryllup og runde fødselsdage mm. Kontingentet til personaleforeningen fastsættes ved den årlige generalforsamling.

Kontingentet er pt fastlagt til 50 kr. pr. måned. Alle medarbejdere er automatisk medlem af personaleforeningen, men kan frit fravælge medlemskabet ved skriftlig besked til ledelsen eller på mail: festimateaarhus@systemate.dk.

Systemates brug af billeder

I Systemate har vi tradition for at tage situationsbilleder når vi holder interne sociale arrangementer, samt de arrangementer, der afholdes i arbejdsregi. At dele disse situationsbilleder eksternt er en stor del af den måde vi ønsker at brande os på, da Systemate gerne vil vise potentielle kunder, fremtidige medarbejdere, samt resten af branchen, at Systemate består af dygtige individer, der kan have det sjovt og hyggeligt sammen. Dette betyder i praksis, at du som medarbejder kan forvente, at der tages billeder når vi mødes i sociale sammenhænge, og at en håndfuld af disse lægges ud eksternt når det giver mening.

Det er dog vigtigt for Systemate at understrege, at vi ikke ønsker at udstille nogen med de billeder, der tages og deles eksternt. Så der foretages altid en interesseafvejning, hvor vi ser på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen.

Læs evt. mere her.

Har vi lagt et billede ud af dig for offentligheden, er du altid i din gode ret til at bede os fjerne billedet igen, hvilket vi derefter vil gøre hurtigst muligt. Kontakt der HR chef Lisa Jakobsen personligt eller per mail: lja@systemate.dk.

Personalegoder

 

Frugt og drikkevarer

Vi tilbyder frisk frugt, nødder og andre snacks og lækkerier i arbejdstiden, samt frie læskedrikke og kaffe/the/kakao.

Medarbejderbredbånd

Fleksibiliteten i at kunne arbejde hjemmefra er et behov vi understøtter ved at give dig mulighed for at få arbejdsgiverbetalt bredbåndsforbindelse. Kontakt i den forbindelse

Bogordning

Som medarbejder i Systemate, kan du købe fagrelevante bøger på Systemate’s regning. Køb af bøger aftales med din nærmeste leder.

Rabatordning

Der er indgået en aftale med både Profiloptik og Synoptik om køb af skærmbriller og solbriller. Læs mere om rabatten her.

 

Sygdom

 

Sådan melder du dig syg

På din første sygedag skal du kontakte din nærmeste leder og melde dig syg.

Dette skal ske inden kl. 09.00.

Det er samtidig vigtigt, at du kigger dine kalenderaftaler igennem, og tager stilling til hvilke af dine kollegaer, der skal have besked som din sygedag.

Vi har desuden behov for at blive orienteret om:

 • Igangværende arbejdsopgaver –akutte, vigtige og kritiske
 • Evt. hvem der er underrettet hos kunden?
 • Er dine kollegaer underrettet, og hvem overtager en eventuelt igangværende opgave?

Når du er rask igen

Så snart du ved, at du kan begynde at arbejde igen, bedes du meddele dette til nærmeste leder.

Forebyggelse af sygdom: Hvad gør Systemate?

Hos Systemate arbejder vi aktivt på at forbedre trivsel hos vores ansatte. Hos Systemate tilbyder vi derfor flere ting, der kan være med til at forebygge sygdom:

 • Tilbud om influenza vaccination.
 • Forsikringer, der sikrer effektiv undersøgelse og behandlinger.
 • Tilbud om fysiske aktiviteter uden for arbejdstiden som f.eks. løb og lignende.

Fraværssamtale –hvornår?

Hvis du har mere end 3% fravær eller kommer i en længerevarende sygdomsperiode, vil din leder indkalde til en fraværssamtale.

Målet med denne er at finde en fælles løsning, der hjælper dig tilbage til en normal hverdag igen.

Arbejdsskade/arbejdsulykke

Er du uheldig og kommer ud for en arbejdsskade hvor du er nødsaget til at søge læge, tandlæge eller skadestuebehandling, skal dette anmeldes til Systemate’s arbejdsskadeforsikring gennem din daglige leder og til vores arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentant

En arbejdsskade skal ALTID anmeldes!

Selvom skaden måske virker overfladisk eller ubetydelig i øjeblikket, kan der desværre opstå følgevirkninger på et senere tidspunkt. Derfor er det vigtigt, at skaden bliver dokumenteret! Hvis skaden ikke er dokumenteret, risikerer du ikke at kunne få erstatning. Arbejdsskadeforsikringen dækker udgifter i forbindelse med f.eks. beskadigelse af briller, læge-og tandlægebehandling, samt yder erstatning ved invaliditet.

 

Interne politikker

 

Rekruttering

Vores dygtige medarbejdere er grundlaget for vores forretning. Medarbejdernes indsats er desuden afgørende for, at vi kan opnå vores mål og fortsat være en attraktiv arbejdsplads. Derfor ønsker vi at tiltrække medarbejdere, der kan og vil arbejde i en målrettet og forretningsorienteret virksomhed. Iden forbindelse er det vigtigt, at både ansøgere og vi selv, får et godt og realistisk vurderingsgrundlag af det fremtidige samarbejde. Dette betyder, at der skal tages konkret stilling til hvilke faglige og personlige egenskaber, der er nødvendige for den enkelte stilling.

Din introduktion

Hos Systemate lægger vi stor vægt på, at du som ny medarbejder, føler dig godt modtaget, og hurtigt lærer Systemate at kende. Den medarbejder, der er udnævnt som din “buddy”, vil give dig en orientering om formelle og uformelle regler, rutiner og traditioner. Din nærmeste leder derimod, vil holde dig opdateret på Systemates overordnede mål og strategier. Introduktionen vil desuden sikre en indføring i dine egne arbejdsopgaver, foruden en generel præsentation af virksomheden.

Fastholdelse

Det er vigtigt for Systemate at fastholde og udvikle en medarbejderstab med et højt kompetenceniveau. For at sikre dette, arbejder virksomheden med at styrke kompetenceniveauet hos hver enkelt medarbejder. Det gøres ved at prioritere vidensdeling, ved at give medarbejderen mulighed for at vokse i den rolle man besidder, samt ved at give mulighed for at afprøve andre roller som matcher medarbejderens karrierevej og ønsker.

Fratrædelse

Fratrædelse kan ske enten ved at du selv opsiger din stilling eller at du bliver afskediget. I førstnævnte tilfælde skal opsigelsen ske skriftlig til nærmeste leder. Alle opsigelser og fratrædelser skal ske på en værdig, ordentlig og fleksibel måde. Dette gælder både for medarbejderen selv og for Systemate.

Fratrædelser annonceres på Slack og intranettet.

Tavshedspligt

Som en del af vores ansættelsesaftale, er du underlagt en loyalitets-og tavshedspligt. Denne indebærer bl.a. at du ikke må videregive fortrolige oplysninger til tredjemand. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du arbejder med fortrolige oplysninger, gå da ud fra at disse oplysninger er fortrolige. Du må ikke videregive disse informationer uden at have afstemt med din leder først.

Overtrædelse af tavshedspligten kan anses som en væsentlig misligholdelse af dit ansættelsesforhold, og kan i yderste tilfælde resultere i en afskedigelse. Du bedes derfor udvise omtanke og diskretion, i situationer hvor du taler med udefrakommende om de interne forhold hos Systemate.

Loyalitet

Hos Systemate tror vi på, at en virksomheds succes i stor grad er afhængig af det omdømme som virksomheden har. Derfor regner vi med, at du bidrager til vores positive omdømme ved at følge den gamle regel om at ”udtrykke din tilfredshed ude, og eventuel utilfredshed hjemme”.

Medarbejderudviklingssamtaler

Mindst en gang om året vil du blive inviteret til en samtale med din leder. Denne samtale har til formål at sætte dig og din udvikling i fokus. Det er vigtig for Systemate at have de dygtigste medarbejdere og det vil vi i også i disse samtaler understøtte.

Lønsamtale

Der afholdes en årlig lønsamtale med samtlige medarbejdere. Dog ikke det år du er blevet ansat. Henhold dig altid til hvad er er anført i din gældende ansættelseskontrakt.

 

Arbejdskultur og Arbejdsforhold

 

Mødetid, flextid og ”fixtid”

Systemate’s åbnings-og telefontid er 8.00 –16.00.

Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge ekskl. frokost, dermed fordelt på 7,5 timer pr. dag mandag til torsdag, og 7 timer om fredagen.

Som ansat ved Systemate har du som medarbejder mulighed for en fleksibel arbejdstid. Det betyder, at du ikke behøver at arbejde det samme timetal hver dag eller møde på samme tid hver dag. Det betyder også at der er frihed under ansvar, og at det accepteres at have private ærinder i arbejdstiden. Hos Systemate har du mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang det kan passes ind ift. projektet og arbejdsopgaverne. Vi opfatter dog softwareudvikling som en teamdisciplin, og det er derfor vigtigt at arbejdet som hovedregel udføres i overensstemmelse med den aftale der lavet med nærmeste leder.

 

Det er dog dit eget ansvar at afholde dine 37 timer + frokost

For medarbejdere, der ikke er ansat på jobløn* uden fast arbejdstid, gælder det, at du som medarbejder får du tildelt en flexkonto, der opgøres løbende. Denne saldo kan, uden aftale, frit veksle mellem -20 timer og +60 timer. Overskydende flextimer kan løbende afspadseres eller udbetales 1:1 efter aftale. Hvis din flexsaldo er under -20 timer, aftales der en ramme for, hvordan den igen kommer inden for grænserne.

*Hvis du er ansat på jobløn, vil dette være specificeret i din ansættelseskontrakt.

Vi opererer desuden med begrebet ”Fixtid”.

Fixtider defineret som det interval, hvor du er forpligtet til fremmøde, såfremt der er planlagte aktiviteter, der kræver tilstedeværelse. Det vil eksempelvis være projekt-og kundemøder m.v. Fixtiden ligger mellem kl. 9.30 –14.30. Du kan naturligvis altid afspadsere eller afholde dine fridage efter aftale med din nærmeste leder.

Tidsregistrering

Din arbejdstid registreres i vores tids-og projektregistreringssystem TimeLog. Du vil blive introduceret til det system i forbindelse med din opstart hos Systemate.

Overarbejde

Der kan i perioder være projekter, der kræver en ekstraordinær indsats. Overarbejde skal altid aftales forud med nærmeste leder og aflønnes jvf. din ansættelseskontrakt.

Nøgler og koder

Når du ansættes i Systemate, får du udleveret en nøglebrik og et kodeord til Systemate’s kontorbygning. Når du forlader din stilling i Systemate skal nøglebrikken afleveres tilbage til virksomheden. Kontorbygningen i Skejby benytter sig af et fælles alarmsystem. Vejledningen i brugen af dette alarmsystemet findes på vores Intranet. Der gives desuden en introduktion ved udleveringen af nøglebrikken på din første ansættelsesdag.

Medarbejdertelefon

Såfremt du har brug for en telefon for at kunne løse dine opgaver, vil du få udleveret en medarbejdertelefon, der vil fungere som arbejdstelefon i arbejdsregi. Det tildelte telefonnummer tilhører Systemate, og kan ikke tages med videre når du forlader virksomheden.

Telefonkultur

Foruden vores medarbejdere, er vores kunder en af vores vigtigste nøgleressourcer. Derfor forventer vi, at du som medarbejder besidder situationsfornemmelse, og samtidig udviser interesse for kundens forventninger og ønsker, uanset hvilken situation du befinder dig i. Hvis en kunde ringer med et spørgsmål, er det selvfølgelig yderst vigtigt, at du giver dem det korrekte svar inden for et rimeligt tidsrum, og samtidig udviser forståelse over for deres bekymringer og udfordringer.

Kan du ikke selv besvare et spørgsmål fra en kunde, men ved du i stedet hvem der kan, så stil kunden videre til den relevante kollega. Alternativt må du tilbyde at finde ud af det og ringe tilbage hurtigst muligt.

Medarbejdertelefon og privattelefon i arbejdstiden

Med hensyn til private samtaler, er det selvfølgelig tilladt at benytte din medarbejdertelefon til at give og modtage nødvendige beskeder i arbejdstiden. Ligeledes gælder det for din private mobiltelefon.

Møder og mødekultur

Ved indkaldelse til møder er du som mødeleder ansvarlig for, at der bookes et frit mødelokale i Outlook, og at der bliver udstedt en dagsorden til deltagerne. Eventuelt afbud til et møde meddeles mødelederen, gerne allerede ved modtagelse af mødeindkaldelsen eller senest på dagen før mødet. Ved møder med eksterne deltagere, er det mødelederen, der er ansvarlig for eventuel kaffe eller anden forplejning til mødet.

Mødelederen er desuden ansvarlig for at efterlade mødelokalet pænt og ryddeligt, herunder med ren tavle og flipover. Skal du holde møde og ønsker kaffe/the og lignende, kontakt da Brita Che på mail: bnc@systemate.dk senest kl. 12.00 dagen forinden og hør hvilke forfriskninger hun kan have klar.

Visitkort

Alle medarbejdere har mulighed for at få trykt et visitkort. Hvis du ønsker at få et visitkort, kontakt da Morten Randrup på mra@systemate.dk.

Dresscode

Hos Systemate har vi ikke nogen konkrete regler for dresscode. Vi stoler på at du som medarbejder vil klæde dig på efter omstændighederne. Dette betyder med andre ord, at du naturligvis er klædt pænt på ved kundemøder og lignende situationer hvor du repræsenterer Systemate.

Elektronisk post

Du vil modtage løbende information via din arbejdsmail. Men vær opmærksom på at e-mail til alle ikke overdrives. Systemate kontrollerer naturligvis ikke sine medarbejdersbrug af Internet og e-mail, men af hensyn til vores daglige drift, er det nødvendigt, at der er mulighed for os at have adgang til den enkelte medarbejders e-mails –især ved medarbejders fravær. Derfor forbeholder Systemate sig retten til at åbne og læse dine e-mails, i situationer hvor vi skønner at dette er nødvendigt. Gennemsyn af de e-mail, der er mærket som værende private, forudsætter at Systemate har indhentet samtykke til, at dette må finde sted. Hvor der ikke måtte være meddelt samtykke, skal gennemsynet være påkrævet af dokumenterbare, saglige og driftsmæssige mål.

Når du fratræder din stilling, vil din arbejdsmail blive videresendt til din nærmeste leder i en periode på 3 måneder.

Intranet

På vores Intranet, findes der mange nyttige oplysninger.

Du finder bl.a.:

 • Link til denne personalehåndbog
 • Dokumentskabeloner
 • Procedurebeskrivelser og manualer
 • Vejledning til alarmsystemer
 • Links til relevante hjemmesider
 • Intern telefonliste
 • Dokumentation for diverse systemer

Datasikkerhed

Vi stiller internetadgang og brug af e-mail til rådighed for dig, med henblik på at lette informationssøgningen, og samtidig at øge kommunikationsmulighederne i det daglige arbejde. I arbejdstiden er det derfor kun tilladt at bruge Internettet til private formål i begrænset omfang, som f.eks. hurtigt opslag og korte beskeder. Internettet og brug af e-mails i ikke-arbejdsmæssig sammenhæng må kun ske i det omfang, det er foreneligt med din varetagelse af dit daglige arbejde hos Systemate, og under iagttagelse af retningslinjerne beskrevet nedenfor:

Du må ALDRIG besøge hjemmesider, hvis indhold er af:

 • Børnepornografisk karakter
 • Ekstremistisk karakter
 • Diskriminerende karakter

… for så vidt det angår:

 • Race
 • Køn
 • Etnisk eller social oprindelse
 • Religion

Ved brug af e-mail må du heller ikke afsende dokumenter af ovennævnte karakter. Det er desuden heller ikke tilladt at installere programmer eller andet software på computerne, der ikke er nødvendige for arbejdet. Virus på én computer kan i værste tilfælde sprede sig til netværket. Vi beskytter os, så vidt det er muligt via antivirusprogrammer, der jævnligt opdateres.

Disse programmer må under ingen omstændigheder hindres i at fungere eller omgås. Passwords er fortrolige, og skal derfor opbevares og benyttes i henhold til dette.

 

Desuden er der et par generelle regler, der skal overholdes:

 • Overhold regler omkring datasikkerhed
 • Brug af Internettet og e-mailsystemet skal foregå hensigtsmæssigt og i arbejdets medfør
 • Brug af ikke licenseret software er ikke tilladt
 • Gem dine dokumenter på det dertil beregnede netværksdrev, således at de er under backup
 • Forsøg at navngive dine filer, dokumenter og kataloger på en fornuftig og struktureret måde, der gør det nemt for andre at forstå og overtage
 • Ryd op i dine e-mails og på din harddisk med jævne mellemrum

Backup

Alle dokumenter og lignende, der har med kunder og/eller virksomheden at gøre, skal ligge på Systemate’s fællesdrev. Dette er nødvendigt, så der løbende bliver taget backup af filerne. Der bliver omvendt ikke taget backups af medarbejdernes Pc’er. Dette skal medarbejderne selv sørge for. På Systemates intranet ligger der en vejledning i hvordan medarbejderen kan få sine dokumenter under backup.

Arbejdsmiljøorganisationen

Systemate har en Arbejdsmiljøorganisation (AMO). AMOs opgaver og funktion handler primært om at medvirke til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Arbejdsmiljø omhandler de fysiske, psykiske og sociale forhold. AMO består af:

Et arbejdsmiljøudvalg (AMU) AMUs opgave er på det strategiske niveau, dvs. at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. AMU består af:

 • Arbejdsgiver –Lisa di Boscio Jakobsen
 • Arbejdsleder (AL) -Bo Frederiksen
 • Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) -Kirsten Holm

Arbejdsmiljøgruppe (AMG) Arbejdsmiljøgruppen varetager de daglige operationelle opgaver og følger løbende sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen for at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer. AMG består af:

 • Arbejdsleder -Bo Frederiksen
 • Arbejdsmiljørepræsentant -Kirsten Holm

Du kan altid kontakte vores AMR Kirsten Holm på mail: kih@systemate.dk hvis du har bekymringer, input eller spørgsmål til vores arbejdsmiljø.

Systemates motto er: Velfungerende samarbejde, godt kollegaskab, samt et godt fysisk arbejdsmiljø er afgørende for om jeg trives på arbejdspladsen.

Kørselsgodtgørelse, rejser og rejseafregninger

Bruger du din egen bil i forbindelse med en arbejdsopgave, vil du få godtgørelse efter statens regler og takster. Du får udbetalt din godtgørelse ved den førstkommende lønudbetaling, mod at du afleverer et kørselsregnskab. Dette fører du i TimeLog sammen med din egen timeregistrering og eventuelle udlæg. Bemærk, at der er skattemæssigt særlige forhold, når du over længere tid kører på fast basis, eksempelvis ud til en kunde. Skal du i forbindelse med dit arbejde benytte offentlige transportmidler som f.eks. tog/færge/fly, hotelovernatning m.v., skal rejsen planlægges så den sker på den mest økonomisk ansvarlige måde. Eventuelle udlæg afregnes umiddelbart efter rejsen. Der ligger en særlig vejledning for rejseafregning i TimeLog.

Vigtigt: Under udenlandsrejser dækker dit private sygesikringskort ikke. Det er derfor meget vigtigt, at du beder din nærmeste leder om et forsikringskort. Dette skal du medbringe på rejsen af forsikringsmæssige årsager.

Indkøb og udlæg

Hvis du har behov for at købe varer til et projekt eller lignende, der er i Systemate’s interesse, kontakt da din nærmeste leder eller virksomhedens administrerende direktør inden købet foretages. Der ligger en særlig vejledning for indkøb og udlæg på intranettet. Der ligger en særlig vejledning for indkøb og udlæg på intranettet.

Pressekontakt

Kontakten til medier vedrørende markedsføring af Systemate varetages af de ansvarlige medarbejdere på området. Det vil være virksomhedens administrerende direktør, der udtaler sig til pressen på Systemates vegne.

Adresse-og navneændringer

I Systemates personalekartotek (HR-ON) er de nødvendige informationer vedrørende dit ansættelsesforhold m.v. Vi registrer data som er nødvendig for din ansættelse, eksempelvis til brug for lønudbetaling, lovbestemte indberetninger og lignende. Ved skift af adresse, navn, telefonnummer og lignende, beder vi dig rette det i Systemates personalekartotek (HR-ON) eller meddele dette til Systemates HR chef Lisa Jakobsen på mail: lja@systemate.dk.

Jubilæum

Hos Systemate sætter vi stor pris på loyalitet, og ønsker derfor at vise vores glæde over, at du har været en trofast medarbejder gennem flere år. Derfor markerer vi jubilæer I forbindelse med din 10, 15, 20, 25, 40 og 50 års ansættelse. Har du været ansat i mere end 20 år har du mulighed for en reception efter nærmere aftale. Til receptionen, der som udgangspunkt vil finde sted om eftermiddagen, indbydes eksterne relationer, samt familie og kollegaer.

Arbejdsmiljø

Hos Systemate skal det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø være i orden. Derfor har den enkelte medarbejder et ansvar for at værne om sin egen, samt andres sikkerhed og sundhed. Alle skal medvirke aktivt til at skabe og sikre arbejdspladsen. Vi laver desuden en arbejdspladsvurdering (APV). Se mere i afsnittet: Arbejdsmiljøorganisationen.

Kollegial opførsel, samt konflikter, mobning og krænkende opførsel

Alle medarbejdere har uanset position ret til at blive behandlet med respekt. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er både uacceptabelt og skadeligt, og vil resultere i at hele arbejdspladsen fungerer dårligt. Derfor er det Systemates mål at have et godt psykisk arbejdsmiljø, og i sidste ende glade og tilfredse medarbejdere. Alle medarbejdere har et fælles ansvar for at sikre, at almindelig takt og tone overholdes, samt at mobning, diskrimination og chikane absolut ikke finder sted.

Det er i den forbindelse den enkelte leders ansvar, at dette respekteres og overholdes, både internt i afdelingen og i forhold til andre afdelinger.

Alvorlig sygdom

Får du konstateret en alvorlig sygdom, er det Systemates overbevisning, at du kan fortsætte i dit job, så længe dit helbred tillader det, og at du samtidig kan yde en acceptabel arbejdsindsats. Derfor vil Systemate bidrage til at tilrettelægge både arbejde og arbejdstid efter din formåen i en periode –så vidt dette er muligt. I denne forbindelse har Systemate tegnet en forsikring med dækning for kritisk sygdom for alle medarbejdere. Ved kritisk sygdom vil du få udbetalt en sum fra denne forsikring jf. de aktuelle betingelser. Se mere om dette i afsnittet om pension og forsikring.

Rygning

Hos Systemate er det ikke tilladt at ryge indenfor. Der henvises i stedet til de udendørs arealer og askebægre. Det er ledelsens ansvar, at denne rygepolitik overholdes. En overtrædelse af ovenstående regler vil medføre en skriftlig advarsel. Ved gentagne overtrædelser er det op til direktøren at sanktionere.

Alkohol/misbrug

Det betragtes som en selvfølge, at ingen medarbejder er alkohol-eller narkotikapåvirket i arbejdstiden. Dette gælder desuden andre stimulerende stoffer som nervemedicin, sovemidler, samt andre stærkt opkvikkende eller beroligende midler.

Omvendt accepteres det selvfølgelig, at vores medarbejdere drikker en enkelt genstand ved fyraften, receptioner, jubilæer, kundebesøg eller lignende. Skulle det ske, at en medarbejder udvikler et misbrugsproblem, er det Systemates indstilling, at vi vil forsøge at hjælpe. Derfor understreger vi den kollegiale forpligtelse til at reagere, hvis vi fornemmer, at en kollega har et problem. Dette gøres enten ved at du selv taler med den pågældende kollega eller ved at gå til din nærmeste leder. Enhver henvendelse behandles naturligvis fortroligt. Der er via Sundhedsforsikringen mulighed for hjælp til afvænning.

 

Pension og forsikring

 

Forsikring af ting

Hjemmearbejde:

 • Arbejdsskadeforsikringen dækker uanset hvor medarbejderen befinder sig og på hvilket tidspunkt, så længe vedkommende arbejder i Systemates interesse
 • Arbejder medarbejderen på privat udstyr, dækker medarbejderens egen forsikring
 • Arbejder medarbejderen på Systemates udstyr, dækker Systemates forsikring.

 

Brug af privat udstyr hos Systemate:

Systemate hæfter ikke for noget, som ikke ejes af Systemate. Medarbejderens egen indboforsikring skal dække evt. tyveri og skade, selv om den pågældende ting befandt sig hos Systemate på tidspunktet hvor skaden opstod.

Pensions-og forsikringsordning

Systemate har indgået en firmaaftale med Top Danmark(Nordea Pension), og ifølge den er du sikret:

 • Pension
 • Et rådgivningsmøde ved ansættelse, så din pension bliver så optimal som muligt, samt løbende rådgivning om pensionsforhold hos Ensure
 • Muligheden for at komme på privathospital hvis du bliver syg eller kommer til skade
 • Opfølgende behandling (fysioterapi eller kiropraktor) Kritisk sygdomsdækning.

Der tages forbehold for ændringer.

Indbetalingerne til pension udgør p.t. 9% af din løn, hvoraf du selv betaler 3% og Systemate betaler 6%.

Hvis du ønsker at indbetale mere, kan dette lade sig gøre, uden at du skal afgive supplerende helbredsoplysninger. Indbetalingerne administreres af Systemate.

På intranettet finder du en guide til hvordan du booker tid hos en pensionsrådgiver fra Ensure.

Du kan desuden læse mere om Top Danmarks forsikringsbetingelser på Top Danmarks hjemmeside.

Barnets første sygedag

Hos Systemate har du mulighed for at blive fritaget fra arbejde, helt eller delvist, på dit barns første sygedag. Dette kan lade sig gøre, hvis følgende forhold er opfyldt:

 • Dit barn er under 14 år, og har ophold hos dig
 • Dit fravær er nødvendigt af hensyn til barnet
 • Dit fravær fra arbejdet er foreneligt med forholdene på arbejdsstedet

Fri i forbindelse med dit barnets første sygedag skal aftales med din nærmeste leder hurtigst muligt.

Barsel

Systemate er medlem af en barselsfond der efter 9 mdr. ancienitet giver dir ret til en forhøjet barselsdagepenge sats. Kontakt vore økonomiansvarlieg for at høre mere om dette.

Systemate følger den gældende lovgivning vedr. barsel. I øjeblikket er vi ved at revidere dette afsnit, da det skal være mere omfattende. Indtil da kan du enten kontakte:

Økonomichef

Læge og tandlægebesøg

 

Læge

Er du syg og har du behov for at gå til lægen, skal du som udgangspunkt forsøge at få en tid uden for arbejdstiden.

Hvis det ikke er muligt, skal du sørge for at placere konsultationen, så det er til mindst mulig gene for Systemate og du får fri med løn til dette.

Tandlæge

Tandbehandling, der medfører uarbejdsdygtighed, sidestilles med almindelig sygdom og der yder fravær med løn, hvorimod ordinære tandlægeeftersyn ikke udløser fravær med løn.

Kiropraktor og fysioterapeut

​​​​​​​Hvis du pga. behov for kiropraktor eller fysioterapeut er ude af stand til at udføre dit arbejde, vil fravær til dette være med løn.

 

Ferie og Ferielov

 

Følgende nedenstående afsnit om ferie tager udgangspunkt i de betingelser, der gør sig gældende for Systemates funktionæransatte medarbejdere.

Ferie efter ferieloven

Alle funktionæransatte medarbejdere hos Systemate er omfattet af ferieloven og har dermed ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Optjening af ferie sker i overensstemmelse med ferielovens regler, dvs. efter samtidighedsprincippet. Ifølge samtidighedsprincippet tildeles alle medarbejdere 2,08 feriedage pr. måned og disse kan allerede afholdes måneden efter optjeningsmåneden. Det vil f.eks. sige, at du i september måned optjener 2,08 feriedage som du kan afholde fra 1. oktober.

Ferieafholdelsesperioden

Din optjente ferie kan afholdes i perioden fra ferieårets start d. 1. september til 31. december året efter. Det vil altså sige, at du har en periode på 16 måneder til at afholde din ferie i.

Planlægning af ferie

Planlægning af ferie aftales med nærmeste leder, og skal ske under hensyntagen til både dine ønsker og Systemates behov. Når du har planlagt ferie eller feriefridage, skal dette registreres i TimeLog og i din Outlook kalender. Således kan dine kollegaer se din ferie og planlægge efter det. I TimeLog kan du registrere ferie, feriefridage og afspadsering under fraværskategorierne hhv. ”20 Ferie” og ”22 Feriefridage”.

Hindret ferie

Er du, på grund af sygdom, barsel eller anden feriehindring, forhindret i at afholde al din ferie inden ferieårets udløb d. 31. december, overføres ferie automatisk til næste ferieår. Hvis man er feriehindret i to ferie-år i træk, bliver ferie udbetalt.

Overførsel af restferie

Når du ikke at få afholdt al din ferie, kan du efter aftale med din nærmeste leder overføre op til 5 feriedage pr. ferieår –dvs. den femte ferieuge –til efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Alternativt kan du få den femte ferieuge udbetalt i forholdet 1:1.

Overførsel af restferie aftales med din nærmeste leder.

Forskudsferie

Som konsekvens af optjeningen efter samtidighedsprincippet, kan du risikere ikke at have sparet nok ferie op til en given ferie-periode. For at imødekomme dette, tilbyder Systemate sine medarbejdere at kunne holde op til 2 ugers ferie på forskud.

Dog kan der ikke holdes mere forskudsferie end hvad man kan nå at indhente i det igangværende ferieår. Denne forskudsferie tillader altså, at dit ”ferieregnskab” kan gå i minus. I månederne direkte efter din afholdte ferie på forskud, påbegynder du optjeningen af din allerede afholdte ferie med 2,08 feriedage pr. måned.

Dvs. hvis du holder 2 ugers forskudsferie, der svarer til 10 feriedage, vil det tage knap 4,81 måned før dit ferieregnskab igen går i 0.

Forskudsferie aftales og planlægges –ligesom almindelig ferie –sammen med din nærmeste leder.

Ferietillæg

Medarbejdere, der holder ferie med løn, har, udover løn under ferie, krav på udbetaling af 1 pct. af den ferieberettigede løn i ferieåret.

Dette kaldes for ferietillæg. I forbindelse med den nye ferielov fra 2020, er det ikke længere muligt at udbetale ferietillægget én gang årligt.

I stedet bliver ferietillægget nu udbetalt to gange årligt. Disse udbetalingstidspunkter er fastlagt i forbindelse med ferieloven.

 • Optjent ferietillæg for perioden 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj måned
 • Optjent ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august udbetales sammen med lønnen for august måned.

Eksamen

Du kan få betalt frihed til relevante eksaminer efter aftale med din nærmeste leder.

 

Feriefridage, lukke- og helligdage

 

Feriefridage hos Systemate

Systemate tilbyder sine medarbejdere 5 stk. feriefridage om året. Du får tildelt de 5 stk. feriefridage hvert år ved ferieårets start d. 1. september. Afholdelsesperioden gælder fra d. 1. september til d. 31. august året efter. Det vil dermed sige, at du har 12 måneder til at afholde dine feriefridage, og ikke 16 måneder som du har til at afholde dine feriedage.

Systemate anbefaler, at du benytter dig af dine feriefridage inden du benytter dine feriedage, da feriefridagene fortabes hvis ikke de er brugt inden for 12 måneder. Ligesom med ferie, planlægger du dine feriefridage sammen med din nærmeste leder i forhold til de opgaver du arbejder på.

Nye medarbejdere og tildeling af feriefridage

Som ny medarbejder får du tildelt feriefridage når du har 6 måneders anciennitet hos Systemate. Alt efter hvor langt inde i det igangværende ferieår vi befinder os når du har 6 måneders anciennitet, får du enten tildelt 5 stk. eller 3 stk. feriefridage. Det vil sige:

 • Hvis du ansættes inden udgangen af februar, får du tildelt 3 stk. feriefridage når du har været hos Systemate i 6 måneder.
 • Ansættes du efter udgangen af februar, får du tildelt 5 stk. feriefridage når du har været hos Systemate i 6 måneder.

Et par eksempler på denne opdeling ser således ud:

 • Du ansættes pr.1. februar 2022. Du får tildelt 3 stk. feriefridage d. 1. august 2022 til brug inden d. 1. september 2022.
 • Du ansættes pr. 1. marts 2022. Du får 5 stk. feriefridage tildelt d. 1. september 2022 til brug inden d. 1. september 2023.
 • Du ansættes pr. 1. september 2022. Du får tildelt 5 stk. feriefridage d. 1. marts 2023 til brug inden d. 1. september 2023

Praktisk om feriefridage

Feriefridagene administreres på følgende måde:

 • Feriefridage registreres særskilt i TimeLog under kategorien ”22 Feriefridage”
 • Feriefridage kan ikke udbetales eller overføres til Feriekonto i forbindelse med din fratræden

Helligdage og lukkedage

Som ansat ved Systemate har du betalt fri på følgende helligdage:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • 2. Påskedag
 • Store bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Pinsedag
 • 2. Pinsedag
 • 1. Juledag
 • 2. Juledag

Herudover holder Systemate lukket på følgende dage:

 • *Juleaftensdag
 • *Nytårsaftensdag

På de fælles hellig-og lukkedage holder Systemate officielt lukket. Det betyder således, at hovednummeret er lukket, og at Personalerestauranten ikke serverer mad.

* På disse fridage bruges medarbejderens egen ferie, feriefridage eller afspadseringstimer.

Fandt du ikke det du søgte?
Tøv ikke, find blot din kollega eller din nærmeste leder, og spørg løs!