Vi er et lille land, men vi kan bidrage med rigtig meget.

17/2 2022
Danmark skal være foregangsland for den grønne omstilling. Vi er et lille land, men vi kan bidrage med rigtig meget. Vores viden indenfor vedvarende energi bliver set op til ude i verden og derfor skal vi også blive ved med at udvikle nye teknologier, der fremskynder den grønne omstilling. Ny teknologi skal på banen, for at opnå vores klimamål. Og ny teknologi kræver specifik software, for at fungere optimalt.

Systemate A/S arbejder med og udvikler den software du ikke kan se, men som er nødvendig for vores samfunds sammenhængskraft. Vi understøtter den danske befolkning og i sidste ende, er vi med til at øge kvaliteten af det danske samfund. Det gør vi ved at udvikle software til de virksomheder, der varetager den kritiske danske infrastruktur.

Vores Eksperter
Behovet for ny software der kan understøtte nye teknologier, stiger hele tiden. Det behov udfordrer os hver dag til at finde nye løsninger, men det er i det spænd Systemate og vores medarbejdere udvikler sig. Ny software er især nødvendig for forsyningsbranchen, hvor intelligent udnyttelse af energi, er vejen frem for den grønne omstilling i Danmark. Hver dag sendes der milliardvis af el data, rundtomkring i hele Danmark og det samles på et sted. Udover at samle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, understøtter vores eksperter al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Det arbejde er er fundamentalt for, at vi kan have et fungerende elnet i Danmark. På den måde kan vi hver dag gå på arbejde, lave mad, se fjernsyn osv.

Derfor er det nødvendigt at have de helt rigtige eksperter, som kan håndtere den store mængde data. Og det er her Systemate kommer ind i billedet. Vores medarbejdere er eksperter i at opbygge forretningskritiske systemer, der let og sikkert kan opbevare og skabe overblik over så stor en informationsstrøm. Det er dem der driver det faglige håndværk i Systemate og er grundlaget for vores vision, om at blive de førende softwareudviklere til forsyningsbranchen. Understøttelse af vores medarbejdere er derfor en integreret del af Systemates DNA.

En af de måder vi gør det på er at engagere vores medarbejdere. Hos Systemate tror vi nemlig på argumenter over anciennitet. De gode argumenter og idéer vil altid blive hørt og taget til efterretning, uanset om du har været en medarbejder i 1 måned eller 10 år.

Skræddersyet software til vores samarbejdspartnere

Vores nøgleområder tæller bl.a. forsyningssektoren, producentansvar og cirkulær økonomi. Faktisk kommer 95% af vores omsætning fra netop de områder. Derfor kan vi trygt sige, at vi er eksperter i udvikling af ny software til den grønne omstilling. Dette aspekt, lagt sammen med vores fundament af enorm ekspertise, kompetence og nytænkning gør, at vi kan lave software til hvilket som helst forretningskritisksystem.

Alle virksomheder er forskellige. Det stiller krav om, at den software de bruger skal være tilpasset deres egne unikke behov. Hver dag stræber Systemate og vores medarbejdere efter, at skabe værdi for vores samarbejdspartnere. Det gør vi ved, ikke kun at tilfredsstille jeres nuværende behov, men også fremtidens behov.