Systemates lange sats på grøn software har givet rekordresultater i 2020

12/3 2021
2020 var på alle måder været et år, der ikke lige vil blive glemt. I Systemate vil det i høj grad blive husket for alt det gode, der skete. 2020 var et år, hvor der er for alvor kom fokus på den grønne omstilling, og det medførte fremgang på alle områder i Systemate.

Systemate har i mange år haft særligt fokus på forsyningssektoren og den grønne omstilling, men i 2020 blev det en endnu mere bærende del af forretningen, og den verden vi bevæger os i til daglig. Med vores fokus på forretningskritisk software og store domæneviden i forsyningssektoren, stod vi igennem 2020 over for en række store og spændende projekter, der medførte vækst på samtlige områder i Systemate.

Som strategisk partner på den grønne omstilling ved vores kunder i forsyningssektoren, har et øget fokus på grøn omstilling, og grøn energi i særdeleshed, været lig med en opskalering på de digitale projekter. Det har betydet, at vi i årets løb har været i stand til at hente 26 nye kollegaer ind, som nu er med til at udvikle software til kritisk dansk infrastruktur, der understøtter den grønne omstilling i Danmark. Det betyder, at vi ved udgangen af 2020 var godt og vel 100 mand i Systemate, og det er en rekordhøj bemanding for virksomheden. Med mange nye spændende projekter i pipeline for 2021, hvor fokus på de grønne løsninger ikke bliver mindre, ser vi allerede frem mod at skulle finde yderligere 25-30 nye kollegaer.

Med det voksende fokus på grøn omstilling, ikke kun i Systemate, men også ved vores kunder, kan vi også præstere den største omsætning og det største overskud i Systemates historie. Det giver os mulighed for at investere yderligere i organisationen og kompetencerne internt. Dét skal være med til at styrke vores position i fremtiden, så Systemate fortsat kan være en bærende del af den danske grønne omstilling og levere de bedste digitale løsninger til vores kunder i forsyningssektoren.

Grøn omstilling i fokus

I Systemate har vi et strategisk fokus på den grønne omstilling. Med de kompetencer vi har i forsyningssektoren, der står som en essentiel del af en succesfuld grøn omstilling og vigtig spiller i at opnå de klimamål, der er sat for 2030 og 2050, har vi sat det som et strategisk mål at være en aktiv del af en positiv og succesfuld omstilling.

Digitale løsninger er og bliver en stor del af at nå de ambitiøse målsætninger, og vi er stolte af at få lov til at være en del af dette i samarbejde med eksempelvis Energinet, der står som den måske største drivkraft i den igangværende omstilling i dansk energi pt. Som digital strategisk partner til Energinet, bidrager Systemate lige nu til 6 projekter, der er med til at drive den indsats Energinet sætter i søen i forhold til at sikre grøn energi nu og i fremtiden – nationalt såvel som internationalt.

Styret sikkert igennem et anderledes år

Coronakrisen har sat sit aftryk på vores landskab og samfund. På trods af hjemsendte medarbejdere og meget arbejde fra hjemmekontorer, har vores kunder ikke kunnet mærke dette, da projekter er fortsat som planlagt, og som direkte følge af dette, har det heller ikke haft en negativ indflydelse på årsregnskabet.

Naturligvis har der været en effekt i den daglige drift af vores teams, hvor arbejdsgange har måttet genovervejes og revurderes. Dette er blevet løst og har i sidste ende været med til at styrke vores organisation, da vi har vist os omstillingsparate og, at vi kan håndtere og levere projekter selv i en tilstand af samfundsnedlukning. Samtidig har det været med til at give et øget fokus på at gøre noget ekstra for sine kollegaer. Derfor har året også budt på en masse initiativer, der har været med til at holde fast i det gode sammenhold, der har været i Systemate igennem tiden, og vi ser frem til, at vi i 2021 kan fortsætte dette, når vi også kommer tilbage på kontoret i et normaliseret omfang.

Systemate står som virksomhed stærkere end nogensinde og med et spændende 2021, hvor vi ser ind i flere spændende projekter i den grønne omstilling, ser vi den positive udvikling fortsætte med at styrke Systemate i den kommende tid også.