Systemate er kommet med på SKI 02.17 aftalen

6/9 2021
I Systemate er vi stolte af at være kommet med på SKI 02.17 aftalen der dækker indkøb af IT-konsulenter.

Systemate er som underleverandør til Knowit kommet med på den offentlige SKI 02.17 aftale.

Der er et kæmpe potentiale for en virksomhed som vores i at komme med på denne SKI aftale, og det at Systemate er med på den nu, viser blot, det kæmpe arbejde, der er blevet gjort i virksomheden de sidste år, og hvor høj en faglighed, der er blandt vores kollegaer.

Det at vi i dag, kan byde ind på opgaver, der er af en kompleksitet og størrelse, hvor Systemate bliver relevante i forhold til SKI aftalen, ser vi som et kæmpe klap på skulderen, og viser at vi bevæger os i den rigtige retning, og at Knowit kan se fordelene i et samarbejde med Systemate, er absolut en bekræftelse af dette.

Kort om aftalen

Rammeaftale 02.17 dækker forskellige behov i den offentlige sektor, hvor der gives mulighed for, at købe It-konsulenter på timebasis til at udføre konkrete opgaver. Offentlige instanser kan anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

I denne sammenhæng defineres ”it-konsulenter” som udførende konsulenter til konkrete opgaver i et it-miljø – enten i forhold til driften af miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning samt opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer eller løsninger (fx installation, udvikling og test).

Aftalen vil give det offentlige mulighed for på en hurtig og effektiv måde at købe et bredt udvalg af it-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i egen opgavebeskrivelse.

Systemate ser frem til at håndtere de opgaver, der måtte komme vores vej via denne SKI 02.17 aftale, og vi er sikre på, at vi kan levere den samme høje kvalitet vores kunder er vandt til.