Systemate-direktør: ”Den grønne omstilling er nu, og IT er vejen derhen”

22/4 2021
IT-virksomheden Systemate A/S afslutter år 2020 med et rekordhøjt resultat. Ifølge ejerne et direkte resultat af et meget specifikt fokus på IT til forsyningsbranchen og den grønne omstilling.

Afslutningen på år 2020 blev for mange et farvel til et katastrofalt år med isolation, hjemsendelser og firmakonkurser. Og selvom kontoret hos IT-virksomheden Systemate A/S har været mere tomt, end det plejer, taler tallene i det nye årsregnskab sit tydelige sprog – alt andet er gået opad. Overskuddet er vokset med 52%, aktiviteten er steget med over 30% og medarbejderstaben er gået fra 52 til 100 beskæftigede. Det skyldes ifølge de to ejere Jess Kristensen og Jan Højgaard Rasmussen det meget specifikke fokus, virksomheden har.  

IT-løsninger til den grønne omstilling er ikke fremtid – det er nutid. Forsyningssektoren står overfor en udfordring, fordi vi på den ene side bruger mere energi, og på den anden side skal energien være grøn og vedvarende. Derfor var 2020 også året, hvor vi har opskaleret, så vi nu sidder knap 100 mand med fokus på det her område
Jess Kristensen, CEO Systemate A/S

År 2021 forsætter derfor i samme linje og med en kundeportefølje, der bærer tydeligt præg af, hvilket fokus Systemate A/S har. For nyligt er virksomheden blandt andet udpeget af Energinet som leverandør på den nye DataHub 3.0, som er et komplekst system, der håndterer al kommunikation mellem forbrugeren, leverandøren, netselskabet og EnerginetLige efter årsregnskabets udkommen blev Systemate desuden valgt som leverandør på endnu en rammeaftale – denne gang til gasdistributionsselskabet Evida, hvor Systemate blev bedømt til at have det bedste tilbud i forholdet kvalitet og pris ud fra Evidas kriterier.  

Et smalt fokus kræver ofringer  
Selvom virksomhedens fokuserede strategi nu giver det hidtil mest succesfulde regnskabsår, har vejen dertil også kostet ofringer. Derfor startede året også ud med et salg af Systemates afdeling i Aalborg, som ikke lavede IT til netop forsyningsbranchen. 

Mange IT-virksomheder er meget brede, det er vi ikke. Vi er sindssygt specifikke på domænet; IT til den grønne omstilling og med speciale inden for forsyning og cirkulær økonomi. Når man vil være den bedste og den førende inden for et område, så bliver man nødt til at give afkald på alt det, der ikke er inden for det,
siger CEO, Jess Kristensen. 

Selvom strategien kostede en afdeling, er det i løbet af året endt med, at Systemate har skulle byde endnu flere medarbejdere velkomne, end de skulle sige farvel til. Og det hele bygger på den tro, at software kan løse en af vor tids største udfordringer, hvor andre forgæves har forsøgt. 

IT er den grønne omstilling
Klimadebatten har de seneste år indtaget scenen. Det er ikke kun på den politiske dagsorden, men også på den enkelte borgers agenda at reducere udledningen af CO2 og minimere energiforbruget. Mange har spået en dyster fremtid og har forsøgt at imødegå dette med affaldssortering, færre rejser og lavere forbrug. Men Jess Kristensen tror på IT: 

Selvom vi arbejder inden for det her område, er vi ikke aktivister. Vi tror på, at teknologi nok skal løse størstedelen af de udfordringer, vi har i dag. Det gør vi, fordi vi ved, at løsningerne allerede er her - vi er med til at implementere dem. Og det er løsninger, hvor vi kan leve det moderne liv, vi har vænnet os til.

Systemate A/S er i dag med til at levere løsninger til den grønne omstilling ved blandt andet Energinet, Energi Danmark, EvidaDansk Retursystem og Elretur. 

Mangler flere hænder 
Systemate A/S forventer, at år 2021 byder på lige så mange nye opgaver som det forgangne år. Virksomheden ser en tendens til, at det er nu forsyningssektoren rykker på de digitale indsatser til at understøtte den grønne omstilling, og derfor bliver der nok at lave for medarbejderne på kontoret i Systemate. 

Vi kunne beskæftige 15 nye medarbejdere fra i morgen, hvis vi kunne finde dem. Så der ligger helt klart et arbejde i den kommende tid om at finde alle de hænder, vi skal bruge både nu og i fremtiden
siger Jess Kristensen.

Derfor arbejder virksomheden nu også aktivt på at rekruttere flere nye medarbejdere, der skal være en del af løsningerne til forsyningsbranchen. Virksomhedens hastigt voksende størrelse det seneste år har også betydet, at man har måtte rykke til nye og større lokaler i Aarhus, og Systemate A/S er derfor nu at finde på Tangen 17