Strategisk partner til Energinet - En del af den grønne omstilling

11/2 2021
Systemate er blevet strategisk samarbejdspartner hos Energinet, og skal være med til at understøtte deres grønne omstilling via nye digitale løsninger.

Her i Systemate har vi i mange år arbejdet med virksomheder, der er forgangsbilleder i den grønne omstilling i Danmark. Virksomheder som Dansk Retursystem, elretur, Energi Danmark og senest Energinet.

Hos Energinet er Systemate blevet udpeget som strategisk partner, og vi arbejder lige nu på 6 projekter ved Energinet, der skal være med til at understøtte deres arbejde for grøn omstilling i den danske energisektor.

Ved Energinet arbejder de på højtryk med den grønne omstilling, hvor de designer og udvikler energisystemer, der gør det muligt at bruge vedvarende energi til alt. I Danmark og globalt.

Vedvarende og grøn energi er en væsentlig forudsætning for at skabe en verden, hvor mennesker kan trives og bremse de globale klimaforandringer.

Det arbejde er vi stole af, at være en aktiv del af her i Systemate siden 2019, og ser frem til at være en del af de næste mange år.

På vej mod 100% grøn energi

I de kommende år er det nødvendigt, at vi gør, hvad vi kan for at understøtte forbrug af energi, som kan realisere og nyttiggøre de enorme havvindressourcer samt sol og vind på land, der nu breder sig på markedsvilkår.

Energinet bidrager til at omstille energisystemer med det mål, at borgere og virksomheder bruger vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed. Ved at udnytte de potentialer der er i f.eks. sektorkobling, havvind- og vindenergi, solceller o.s.v. Er der et kæmpe potentile for at opnå en 100% grøn energi i Danmark.

Hos Systemate hjælper vi i dag på flere projekter, hvor Energinet har valgt at tage digitalisering ind i de forretningskritiske områder, for at kunne nå i mål med den forretningsstrategi, der er sat for Energinet.

Systemate har en lang domæneviden fra energisektoren, som har været med til, at sikre Energinet en sikkerhed for løsninger, der ikke blot er tidssvarende men også kan hjælpe i fremtidens udfordringer.

Sammen arbejder vi for et grønnere Danmark.