September måneds grønne aftryk

1/10 2021
September måned bød på stigende elpriser, og en efterårsstorm der i en kort periode gav næsten gratis strøm. Hver måned er unik i energisektoren, og vores data giver et tydeligt overblik af den seneste månedes energiforbrug i Systemate.

Der kan læses meget ud fra data og i Systemates data for septembers elforbrug og Danmarks generelle CO2 udledning fra energi, kan vi også se nogle spændende og lidt sjove tal. Blandt andet viser vores data, ikke overraskende, at når det blæser meget, så har det en direkte påvirkning i udledning af CO2 og ikke mindst den pris du betaler for el. Da september har budt på en efterårsstorm, kan dette helt naturligt derfor også ses i data for måneden, hvor vindkraften bidraget med 46,73% af Systemates energiforbrug.

Mere pudsigt, kan vi læse i Systemates egne tal for forbrug, at der har været DHL stafet i denne måned, og om det var de ømme ben efter en 100% indsats på dagen, eller en lidt for hyggelig aften efterfølgende, kan vi se, at der blev foretaget en del hjemmearbejde dagen derpå. Så fredag d. 3. september, var vores energiforbrug noget mindre end vi normalt ser.

I september – illustreret i nedenstående – viser den sorte kurve månedens CO2 udledning kontra vores elforbrug.

Målet om at nå en CO2 reduktion på 70% inden 2030, kræver en stor omlægning af den elproduktion vi hidtil har kendt.

Vedvarende energi skal fylde mere og i den yderligere elektrificering, vi som samfund står over for, vil vi se en energifordeling der i de kommende år vægter mere og mere på disse energikilder.

Som vi også kan se fra de illustrerede data her, er der godt gang i den vedvarende energi, men der skal mere til, før vi er i mål med dette.

Vi kan se i September har vindkraft fyldt godt i energifordelingen, hvilket har været med til at give en mere grønt aftryk end i en vindstille måned.

Eksempelvis var både CO2-aftrykket og særligt prisen på el særdeles lav, da vi løb ind i en efterårsstorm  d. 23 september. Grundet store mængder vindkraft var el i vestdanmark stortset gratis.

Så når du næste gang synes det blæser lidt for meget på din cykeltur, så husk på at det er godt for din elregning og for vores grønne aftryk.

Alle tal er hentet fra Systemates nyeste innovationsprojekt: Grønt Aftryk

For at komme nærmere de ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen og dermed bidrage til den grønne omstilling, er det vigtig at vi som forbrugere begynder at planlægge vores energiforbrug bedre, så der anvendes mindre fosile energikilder og mere vedvarende energi.

Grønt Aftryk kan du finde en prognose for morgendagens forventede CO2 aftryk og elforbrug. Dermed har du en mulighed for, at justere dit elforbrug så det giver det mindste CO2 aftryk muligt, og dermed levere et ekstra bidrag til den grønne omstilling.

Samtidig får du også en prognose over morgendagens elpriser, der kan give et ekstra incitament til at omstrukturere dit elforbrug, så det bliver en besparelse for din elregning.

Med Grønt Aftryk kan du og din virksomed få et dokumenterbart indblik i jeres CO2 udledning og bruge prognoserne til at planlægge jeres energiforbrug. Samtidig kan I se, hvordan jeres grønne indsats giver resultater, i et intuitivt og brugervenligt design.