Oktober måneds grønne aftryk

1/11 2021
Oktober måned bød på en rekordhøj elpris, og en efterårsferie der ikke rigtig kunne aflæses i vores eget forbrug. Hver måned er unik i energisektoren, og vores data giver et tydeligt overblik af den seneste månedes energiforbrug i Systemate.

Der kan læses meget ud fra data og i Systemates data for oktober elforbrug og Danmarks generelle CO2 udledning fra energi. Vi kan se nogle spændende og lidt sjove tal. Blandt andet viser vores data, at der ikke var så mange der afholdte efterårsferie i uge 42, som man måske kunne have forventet.

Vi kan også se, at der har været godt gang i vinden i  oktober måned, hvor vindkraften bidraget med hele 63,12% af Systemates energiforbrug. Det er også med til, at priserne faldt lidt igen, efter de nåede et rekord højt niveau d. 7. oktober, da de mellem 19.00-20.00 nåede et niveau, der ikke er set siden 2013.

I oktober – illustreret i nedenstående – viser den sorte kurve månedens CO2 udledning kontra vores elforbrug.

Målet om at nå en CO2 reduktion på 70% inden 2030, kræver en stor omlægning af den elproduktion vi hidtil har kendt.

Vedvarende energi skal fylde mere og i den yderligere elektrificering, vi som samfund står over for, vil vi se en energifordeling der i de kommende år vægter mere og mere på disse energikilder.

Som vi også kan se fra de illustrerede data her, er der godt gang i den vedvarende energi, men der skal mere til, før vi er i mål med dette.

Vi kan se i oktober har vindkraft fyldt mere end i september i energifordelingen, hvilket har været med til at give en mere grønt aftryk end vi ellers har set i foregående måned.

Så når du næste gang synes det blæser lidt for meget, og efterårsbladene ikke er nemme at rive sammen i haven,  så husk på at det er godt for dit CO2 forbrug og for vores grønne aftryk.

Mere pudsigt, kan vi læse i Systemates egne tal for forbrug, at vores rengøring søndag d. 31/10, hvor der var gang i støvsugningen fra kl. 17.00-21.00, lå helt rigtig når det kommer til CO2 udledning og deraf det grønne aftryk vi sætter.

Alle tal er hentet fra Systemates nyeste innovationsprojekt: Grønt Aftryk

For at komme nærmere de ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen og dermed bidrage til den grønne omstilling, er det vigtig at vi som forbrugere begynder at planlægge vores energiforbrug bedre, så der anvendes mindre fosile energikilder og mere vedvarende energi.

Grønt Aftryk kan du finde en prognose for morgendagens forventede CO2 aftryk og elforbrug. Dermed har du en mulighed for, at justere dit elforbrug så det giver det mindste CO2 aftryk muligt, og dermed levere et ekstra bidrag til den grønne omstilling.

Samtidig får du også en prognose over morgendagens elpriser, der kan give et ekstra incitament til at omstrukturere dit elforbrug, så det bliver en besparelse for din elregning.

Med Grønt Aftryk kan du og din virksomed få et dokumenterbart indblik i jeres CO2 udledning og bruge prognoserne til at planlægge jeres energiforbrug. Samtidig kan I se, hvordan jeres grønne indsats giver resultater, i et intuitivt og brugervenligt design.