Ny generation af DataHub skal booste den grønne omstilling

7/1 2022
Systemate leverer 15 udviklere til Energinets udvikling af den nye DataHub. Med den grønne omstilling som omdrejningspunktet skal DataHub leve op til nye krav og behov på det danske elmarked. Her bidrager Systemate med omfattende kompetencer inden for IT til forsyningsbranchen og den grønne omstilling.

Energinet har påbegyndt arbejdet med den nye DataHub 3.0, hvor IT- og kompetencehuset Systemate leverer 15 dygtige kollegaer til projektet. Målet om 100% grøn og vedvarende energi skaber nye krav og behov i den danske forsyningsbranche, og således også for Energinet. Derfor er fokus nu at skabe løsninger, der er med til at udvikle og fremtidssikre Danmark.

Forsyningsbranchen går en spændende tid i møde, hvor Danmarks elforbrug vil stige markant og medføre helt nye udfordringer. Dette skyldes blandt andet den store stigning i elbiler og forbrugernes fokus på grøn og vedvarende energi. Et markant øget forbrug af el nu og i fremtiden betyder således også, at løsningen skal kunne levere en høj performance og en gnidningsfri kommunikation mellem alle aktører på markedet.

DataHub er nøglen

DataHub er en helt central komponent i faciliteringen af Danmarks grønne fremtid. Udover at fremtidens komplekse elsystem hovedsageligt bliver drevet af vedvarende energi, så skal den grønne strøm i høj grad overtage den plads, som olie-, kul- og gasindustrien hidtil har haft. DataHub 3.0 skal være med til at gøre forbruget smartere og hjælpe fleksibiliteten i elnettet.

Dén udfordring kræver nytænkning og innovation. Det danske DataHub-system fungerer som et kommunikationsknudepunkt mellem forbrugeren, leverandøren, netselskabet samt Energinet. Det er en samlet løsning, der håndterer information om forbrug samt forretningsprocesser, som eksempelvis flytninger og skift af elleverandører.

Systemet designes til at håndtere i omegnen af 90 mio. nye målinger dagligt og er dermed et dataintensivt system. Med alle oplysninger samlet i én løsning samt mange aktører, er der høje krav til performance og anvendelighed, således at brugerne af løsningen ikke oplever lange ventetider og utilsigtede udfordringer, når data skal indhentes og indberettes.

Azure leverer en platform med stor skaleringsevne

Den hurtige udvikling i energisektoren vil altså betyde, at der løbende er behov for at bygge ovenpå og videreudvikle systemet, hvilket unægtelig vil kræve en bred pallette af viden og ekspertise.

En stor del af DataHub-systemet udvikles ved hjælp af Microsoft Azure-teknologier med udgangspunkt i .Net Core. Grundet de store skaleringskrav som følge af de omfattende datamængder, samt behovet for adgang til mange aktører, er løsningen udarbejdet som en cloud-løsning. Igennem cloud-løsningen har Energinet til hver en tid den nødvendige kapacitet i systemet, så alle aktører er i stand til at trække den data, de har behov for. Microsoft har desuden været inddraget i projektetableringen, hvilket har givet projektet en direkte og unik indsigt i brugen af Microsofts Azure-teknologier, og hvordan disse bedst muligt anvendes i komplekse løsninger.

Systemate er blevet strategisk samarbejdspartner hos Energinet, og skal være med til at understøtte deres grønne omstilling via nye digitale løsninger

Systemate har fokus på den grønne omstilling

Systemate har et stort fokus på forsyningsbranchen og den grønne omstilling – til en grad hvor 95% af virksomhedens omsætning i dag kommer fra dette domæne. Derfor var Systemate med sine brede kompetencer inden for dette felt et oplagt valg som leverandør til den nye DataHub.

Systemate ser det samtidig som en mulighed for at videreudvikle vores kompetencer inden for det område, som vi strategisk satser ben-hårdt på. Vores rolle i udviklingen af Danmarks nye DataHub er desuden en erfaring, som vi håber, vores ambitiøse kunder i forsyningssektoren, der også arbejder for at fremme Danmarks grønne omstilling, vil udnytte.

Strategisk partner til Energinet

Systemate blev desuden i efteråret 2019 valgt som strategisk partner til Energinet. DataHub-løsningen er derfor kun ét ud af seks igangværende projekter, som Systemate er en del af ved Energinet. Det betyder med andre ord, at der mellem de to parter er etableret et enormt stærkt samarbejde, der er baseret på tillid og fagligt interessefællesskab.

Vi er hos Systemate stolte over at kunne bidrage til Danmarks grønne omstilling i udviklingen af DataHub og som strategisk partner ved Energinet.