November måneds grønne aftryk

3/12 2021
November måned var præget at store udsving i både elpris og niveau af Co2 udledning. Selvom vi er kommet langt i vore produktion af grøne energi, viser data for måneden, at vi stadig har et stykke vej for at nå vores mål om kraftig reducering af Co2.

Der kan læses meget ud fra data og i Systemates data for november elforbrug og Danmarks generelle CO2 udledning fra energi. Vi kan se på data og lave nogle spændende analyser på måneden der gik. Blandt andet viser vores data, at der stadig er noget vej for at vi kan få skåret vores C02 udledning ned med de 70%

Den store forskel i energifordelingen i danmarks elnet i novemberdagene, viser blandt andet, at Systemates energiforbrug varierede meget. D. 19. november bestod vores forbrug således af 79,43% strøm fra vindmøller og kun 7,12% fra kulkraftværker.  Hvorimod d. 15. november bestod hele 39,5% af vores forbrug fra kulkraft og kun 15,11% fra vindmøller.

Det viser at Danmark stadig har et stort stykke arbejde forud, for at sikre flere grønne alternativer til vore energiforbrug, hvis vi skal nå helt i mål med vores Grønne Omstilling og sikre vores samfund et bedre Grønt Aftryk.

I november – illustreret i nedenstående – viser den sorte kurve månedens CO2 udledning kontra vores elforbrug.

Målet om at nå en CO2 reduktion på 70% inden 2030, kræver en stor omlægning af den elproduktion vi hidtil har kendt.

Vedvarende energi skal fylde mere og i den yderligere elektrificering, vi som samfund står over for, vil vi se en energifordeling der i de kommende år vægter mere og mere på disse energikilder.

Som vi også kan se fra de illustrerede data her, er der godt gang i den vedvarende energi, men der skal mere til, før vi er i mål med dette.

Vi kan se i november har vindkraft fyldt mindre end i oktober i energifordelingen, hvilket har været med til at give en mindre grønt aftryk end vi ellers har set i foregående måned, da der er suppleret op i kulkraft for at opfylde energibehov.

Så når vi går vinteren i møde, og det er koldt derude, elpriserne er høje og det truer dit grønne aftryk hvis vinden ikke blæser. Så tag en varm trøje på og kig på dine data, så du kan se, hvordan du kan være med til at gøre noget godt for vores Grønne Aftryk og den grønne omstilling.

Alle tal er hentet fra Systemates nyeste innovationsprojekt: Grønt Aftryk

For at komme nærmere de ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen og dermed bidrage til den grønne omstilling, er det vigtig at vi som forbrugere begynder at planlægge vores energiforbrug bedre, så der anvendes mindre fosile energikilder og mere vedvarende energi.

Grønt Aftryk kan du finde en prognose for morgendagens forventede CO2 aftryk og elforbrug. Dermed har du en mulighed for, at justere dit elforbrug så det giver det mindste CO2 aftryk muligt, og dermed levere et ekstra bidrag til den grønne omstilling.

Samtidig får du også en prognose over morgendagens elpriser, der kan give et ekstra incitament til at omstrukturere dit elforbrug, så det bliver en besparelse for din elregning.

Med Grønt Aftryk kan du og din virksomed få et dokumenterbart indblik i jeres CO2 udledning og bruge prognoserne til at planlægge jeres energiforbrug. Samtidig kan I se, hvordan jeres grønne indsats giver resultater, i et intuitivt og brugervenligt design.