Marts måneds grønne aftryk

1/4 2022
Marts måned var præget af flere perioder, hvor der var brug for at dække energibehovet med fossile brændstoffer. Det kan ses i Co2 udledningen for måneden, hvor data viser at kulkraft stod for hele 31,04% af det samlede energiforbrug. Det samlede energiforbrug blev i marts dækket af 58,91% vedvarende energi, mod 78,64% i februar måned. Det er ca 20% point mindre. Denne store variation viser også, at der stadig er et stort behov for at arbejde med alternative grønne energikilder, hvis vi skal opnå den 70% reduktion af Co2 inden 2030, der er en målsætning. Men vi bevæger os i den rigtige retning.

Der kan læses meget ud fra data og i Systemates data for februars elforbrug og Danmarks generelle CO2 udledning fra energi. Vi kan se på data og lave nogle spændende analyser på måneden der gik. Blandt andet kan vi se i  vores data, at marts havde lange perioder hvor den vedvarende gav flere perioder, hvor den vedvarende energi ikke kunne dække det energibehov vi havde i Danmark. Samlet set dækkede den vindkraft eksempelvis kun 38,87% af det samlede forbrug mod 61,65% i februar. I det samlede forbrug fyldte vedvarende energi godt 20% mindre end måneden før.

Marts gav generelt en anledning til at se på vores energiforsyning. Afhængigheden af gas fra Rusland, blev pludselig stillet i et helt nyt og klart lys. Når vi samtidig rammer ind i perioder, hvor vind- og solkraft ikke nødvendigvis kan levere de mængder der efterspørges, så bliver vores sårbarhed udstillet. Naturgas fyldte i marts 8,48% af det samlede forbrug, og med både stigende priser og usikkerhed i markedet, har det medført en fornyet debat om at gøre Danmark uafhængig af kilder som russisk gas.

De mange grønne alternativer, der arbejdes på til at supplere de energikilder vi har til den grønne omstilling i dag, bliver derfor essentielle for at vi kan nå helt i mål med vores Grønne Omstilling og sikre vores samfund et bedre Grønt Aftryk.

I marts – illustreret i nedenstående – viser den sorte kurve månedens CO2 udledning kontra vores elforbrug.

Målet om at nå en CO2 reduktion på 70% inden 2030, kræver en stor omlægning af den elproduktion vi hidtil har kendt.

Vedvarende energi skal fylde mere og i den yderligere elektrificering, vi som samfund står over for, vil vi se en energifordeling der i de kommende år vægter mere og mere på disse energikilder.

Som vi også kan se fra de illustrerede data her, er der godt gang i den vedvarende energi, men der skal mere til, før vi er i mål med dette.

Vi har haft mindre vindkraft i marts energifordeling, hvilket har været med til at give en dårligere grønt aftryk end vi ellers har set i foregående måned. Vedvarende energi, med vind- og solkraft i front, stod for 58,9 % energiforbruget. Biomasse er oppe og dække 11,15% og er nok en teknologi vi kommer til at se en opskallering af, så vi har et alternativ her. Solkraft fylder 6,72% og er i øjeblikket en energikilde der opskalleres kraftigt i, og i løbet af de næste år frem mod 2025, forventes det at blive rykket fra at producere nu 1 GW til et sted mellem 5 og 6 GW. En betydelig hurtigere opskallering end forventet.

Det er måske meget godt for den grønne omstilling, men stiller samtidig nogle spørgsmål i forhold til transparens i grøn strøm.

For hvornår bliver energi fra solceller grøn? Fra dag et de producere strøm? Eller når deres Co2 aftryk fra en sort produktion er opvejet? Nogle undersøgelser tyder nemlig på, at nogle typer solceller, aldrig vil opnå dette.

Så nu hvor solen begynder at vise sit ansigt mere, og med den investering der har været i solceller på det sidste, kan det forventes at se en betydlig stigning i den andel de kan dække i energifordelingen i løbet af foråret. Men selvom vi er glade for sol, skal vi måske stadig håbe på mere vind end sol, indtil vi kan blive klogere på denne problemstilling?

Alle tal er hentet fra Systemates nyeste innovationsprojekt: Grønt Aftryk

For at komme nærmere de ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen og dermed bidrage til den grønne omstilling, er det vigtig at vi som forbrugere begynder at planlægge vores energiforbrug bedre, så der anvendes mindre fosile energikilder og mere vedvarende energi.

Grønt Aftryk kan du finde en prognose for morgendagens forventede CO2 aftryk og elforbrug. Dermed har du en mulighed for, at justere dit elforbrug så det giver det mindste CO2 aftryk muligt, og dermed levere et ekstra bidrag til den grønne omstilling.

Samtidig får du også en prognose over morgendagens elpriser, der kan give et ekstra incitament til at omstrukturere dit elforbrug, så det bliver en besparelse for din elregning.

Med Grønt Aftryk kan du og din virksomed få et dokumenterbart indblik i jeres CO2 udledning og bruge prognoserne til at planlægge jeres energiforbrug. Samtidig kan I se, hvordan jeres grønne indsats giver resultater, i et intuitivt og brugervenligt design.