Januar måneds grønne aftryk

1/2 2022
Januar måned var præget af flere gode dage med masser af vind. Det kan ses i Co2 udledningen for måneden, hvor data viser at vindkraften stod for hele 61,65% af det samlede energiforbrug her i Systemate. Danmark er kommet langt i vore produktion af grøn energi, men vores data at vi stadig er afhængige af fossile brændstoffer til at sikre balanceringen i elnettet. I januar måned stod Kulkraft for 18,80% af det samlede energiforbrug.

Der kan læses meget ud fra data og i Systemates data for januars elforbrug og Danmarks generelle CO2 udledning fra energi. Vi kan se på data og lave nogle spændende analyser på måneden der gik. Blandt andet kan vi se i  vores data, at januars megen blæst har vist sig i forbruget af vedvarende energi, der samtidig afspejles i Co2 udledningen.

Januar havde flere dage hvor vindkraften dominerede energiporoduktionen. Vi har jo alle hørt om stormen Malik, som producerede så meget strøm, at det dækkede ikke mindre end 90% af danskernes energibehov den dag. Dog var Malik faktisk slet ikke den største producent af vindkraft i januar måned, da der d. 20. januar blev produceret hele 116.658 Mwh, der dækkede 92% af danskernes behov. Det er vindrekord på energiproduktion.

Heldigvis sker der meget spændende arbejde med dette, for at sikre flere grønne alternativer til vore energiforbrug, så vi kan nå helt i mål med vores Grønne Omstilling og sikre vores samfund et bedre Grønt Aftryk.

I januar – illustreret i nedenstående – viser den sorte kurve månedens CO2 udledning kontra vores elforbrug.

 

Målet om at nå en CO2 reduktion på 70% inden 2030, kræver en stor omlægning af den elproduktion vi hidtil har kendt.

Vedvarende energi skal fylde mere og i den yderligere elektrificering, vi som samfund står over for, vil vi se en energifordeling der i de kommende år vægter mere og mere på disse energikilder.

Som vi også kan se fra de illustrerede data her, er der godt gang i den vedvarende energi, men der skal mere til, før vi er i mål med dette.

Vi kan se i januar har vindkraft fyldt meget mere end i december i energifordelingen, hvilket har været med til at give en bedre grønt aftryk end vi ellers har set i foregående måned. Hele 61,65 % af januars energiforbrug har været dækket af vindkraft mod 50,57% i december. Samlet set har 72,75% været vedvarende energi mod 61,64% i december. Det er positivt. Men vi har stadig et behov for at finde alternative energikilder til de dage hvor vores vedvarende energikilder ikke kan producere. For selvom der var gang i møllerne, blev 18,8% af energiforbruget stadig dækket af kulkraft.

Så når vi går næste vinterstorm i møde, så husk på at det er positivt for dit og vores grønne aftryk hvis vinden ikke blæser. Så tag en varm trøje på og kig på dine data, så du kan se, hvordan du kan være med til at gøre noget godt for vores Grønne Aftryk og den grønne omstilling, og gør en indsats for at sikre din trampolin og drivhus :-).

Alle tal er hentet fra Systemates nyeste innovationsprojekt: Grønt Aftryk

For at komme nærmere de ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen og dermed bidrage til den grønne omstilling, er det vigtig at vi som forbrugere begynder at planlægge vores energiforbrug bedre, så der anvendes mindre fosile energikilder og mere vedvarende energi.

Grønt Aftryk kan du finde en prognose for morgendagens forventede CO2 aftryk og elforbrug. Dermed har du en mulighed for, at justere dit elforbrug så det giver det mindste CO2 aftryk muligt, og dermed levere et ekstra bidrag til den grønne omstilling.

Samtidig får du også en prognose over morgendagens elpriser, der kan give et ekstra incitament til at omstrukturere dit elforbrug, så det bliver en besparelse for din elregning.

Med Grønt Aftryk kan du og din virksomed få et dokumenterbart indblik i jeres CO2 udledning og bruge prognoserne til at planlægge jeres energiforbrug. Samtidig kan I se, hvordan jeres grønne indsats giver resultater, i et intuitivt og brugervenligt design.