IoT har aldrig været mere tilgængelig

16/4 2018
Alligevel taber danske virksomheder millioner, selvom vi har talt industri 4.0 i 3 år!

I en række store og små industrivirksomheder, er der en generel og stor forvirring omkring teknologi og begreber. I særdeleshed om hvordan man benytter teknologien til at skabe mere innovation, afsætte mere eller øge produktiviteten. Der er i øjeblikket et meget stort fokus på selve teknologien og ikke så meget på de potentialer, der ligger i at optimere selve forretningen. Det er for mange meget overvældende og uoverskueligt at kaste sig ud i denne “nye” verden. Vi vil gerne vise, hvordan teknologi kan inddrages som et værktøj, samt hvad du og din virksomhed får ud af det.

Vi har kun set toppen af isbjerget, når det gælder IoT. Internet of things (IoT) er efterhånden blevet det nye sort, som mange har hørt om, men stadig ikke rigtig forstår. Det er ærgerligt, når man ser på, det kæmpe innovationspotentiale, der ligger i at benytte IoT. Det er meget mere end smart home løsninger, og vi har slet ikke forstået brugen samt potentialet i IoT-løsninger. Disse løsninger er smarte og skaber en masse medieomtale, men det er hos virksomheder, at potentialet i virkeligheden er størst. McKinsey har forsket i området, og ifølge resultaterne giver IoT større markedsdækning og operationel effekt: Det skaber betydelig værdi i mange brancher.

IoT er altså en af de få teknologier, hvor det går meget stærkere B2B end B2C, og ifølge McKinsey undersøgelsen vil B2B applikationer stå for næsten 70 % af den værdi, som IoT vil skabe de næste 10 år.

Den nye teknologi er ikke kun for store virksomheder. Især SMV’er vil meget hurtigt se resultater på bundlinjen.

Så hvorfor benytter vi os ikke af IoT i langt højere grad end i dag? Er det omkostningen? Er det fordi, vi ikke kan se ROI cases på traditionel vis? Eller er det frygten for det nye?

Uanset hvilken årsag der ligger bag, vil vi hjælpe jer med af forstå, hvad IoT går ud på, hvordan det virker, og hvordan I som virksomhed kan drage fordel af at benytte det, så I kan få udnyttet potentialet og skabe bedre løsninger.

Hvis I som virksomhed ikke er indstillede på at foretage en ændring i ledelsesbeslutninger og eller -struktur, er I måske ikke parate til at benytte IoT endnu. Og måske står vi så over for en helt tredje udfordring. Men hvis I er parate til at få bedre og mere bæredygtige løsninger i jeres virksomhed, så læs videre. Lad os starte med en begrebsafklaring.

Hvad er IoT, og hvordan fungerer det?

For at gøre det klart for alle, hvad IoT er, kommer her en definition: ‘Internet of Things’ er et system af indbyrdes forbundne computerenheder, mekaniske og digitale maskiner, objekter eller mennesker, som er forsynet med unikke identifikatorer og evnen til at overføre data via et netværk, uden at kræve menneske-til-menneske eller menneske-til-computer interaktion. Det er illustreret i nedenstående model:

  1. Sensorerne samler data fra sine omgivelser. Det kan f.eks. være temperaturmåling eller videogenkendelse.
  2. Dernæst bliver disse data uploadet til ‘skyen’. Sensorerne kan tilkobles skyen via WiFi, Bluetooth, satellit, ethernet osv.
  3. Når dataene er uploadet, skal disse behandles. Alt efter hvad man kan se ud fra dataene, vælger man hvad der skal ske i user interface.
  4. Dataene bliver gjort brugbar for brugeren ved at der f.eks. sendes en alarm hvis en maskine er brudt sammen, eller at kameraet har opfanget en tyv.

Når der bliver udviklet et interface, hvor dataene er blevet gjort tilgængelige for brugeren, kan man vælge, om brugeren selv skal have mulighed for at give systemet en kommando, eller om dette skal ske automatisk. Der kan i mange tilfælde være brug for, at systemet automatisk udfører en handling. Det kan være, hvis der pludselig bliver for varmt i en køleboks, og der er brug for hurtigt at korrigere temperaturen. Her er det en fordel, at systemet indstilles til at selvjustere med det samme, frem for at det skal vente på, en manuel handling der får systemet korrigeret. Eller at systemet indstilles til at eksekvere en kommando, som sker på baggrund af noget intelligens, som træffer en beslutning, som den er trænet i.

Interessen for IoT er stigende

IoT begrebet har efterhånden eksisteret i mange år, men udviklingen sker hurtigt nu som led i, at løsningerne bliver billigere, dataene bliver mere demokratiseret, og data bliver tilgængelig fra fx bygninger, vores hjem, vores kroppe og maskiner blandt andet. Logning af data var oprindeligt en manuel opgave varetaget af medarbejdere. Det har krævet rigtig meget tid, samt stort fokus og koncentration.

Dette har medført naturlig risiko for fejl. I dag har vi teknologi, der kan håndtere store mængder data på få sekunder og automatisk logge dem, uden menneskelig interaktion, og altså uden menneskelige fejl.

Ifølge McKinsey & Company, bliver kun 1 % af den data, der genereres i industrien brugt. I og med at der er stor fremkomst af sensorer, stor lagerkapacitet, voksende processorkraft og teknologi, der kan forbindes, så er hver industri i stand til at generere utrolige mængder data. Der er altså nu mulighed for at benytte disse data til at besvare de mest kritiske spørgsmål og åbne døren for hidtil usete forretningsfordele.
Hvad skal du gøre i morgen?

IoT er en langsigtet investering. Det vil også sige, at løsningen ikke er en engangshændelse, men derimod en længere ‘rejse’. Det at investere i IoT er ikke, som når man køber en ny og hurtigere maskine. Der er tale om en bred investering. Det at implementere et IoT system kan optimere og give gevinst mange forskellige steder, og derfor får du afkastet på mange fronter. Det kan sammenlignes med, at man giver sig i kast med implementering af LEAN. Her oplever man også, at der er tale om en langsigtet indsats, der fremmer produktiviteten på mange fronter. Derfor taler mange også om lean som en ny kultur og en ny måde at arbejde på.

Med IoT er det lidt ligesom med LEAN. Det handler mere om måden vi arbejder på, og hvordan vi får skabt en kultur, der understøtter løbende forbedringer, udvikling og innovation, hvad enten der er tale om salg, produktion, udvikling, administration etc.

IoT er en proces, som for mange kan være en skræmmende eller truende forandring. Derfor er det vigtigt, at implementeringen sker i et ordentligt tempo og med respekt for aktørerne i virksomheden. Det handler om at skabe rum for meningsskabelse og ejerskab for den enkelte. Hvis ledere ikke er trygge ved ideen om at investere i IoT, kan det mange gange hjælpe at have projekter i mindre skala som en slags pilotprojekt (Internet of Your Things), der fungerer som et ‘proof of concept’. Derudover skal man fokusere på de problemer, man ser i virksomheden, for dernæst at argumentere for at benytte teknologien til at løse disse problemer.
En implementering af IoT værktøjer har en række fordele, som hurtigt vil give afkast og resultater:

  • Forudsigelser der kan mindske reparationsomkostninger
  • Øget produktivitet
  • Automatisering af opgaver, så ressourcerne kan bruges på krævende opgaver
  • Bedre, mere præcis og hurtig beslutningstagning

Det er ikke længere en dyr affære at investere i teknologi. Alle kan være med og er efterhånden også nødsaget til det, for at sikre et samfund og en industri, som er optimerende, effektiviserende og mindsker spild af ressourcer.

Så hvad venter du på?

Har du brug for inspiration, så afholder Systemate sammen med Microsoft og Arrow, et gratis Gå-Hjem møde omkring IoT, Azure, sensor, opkobling og Microsoft Dynamics 365. Du kan allerede melde dig til nu.

Bjarke Bliksted

Lad os hjælpe dig videre

Bjarke Bliksted er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 21 93 27 25

 bbl@systemate.dk