GDPR - Danske IT-chefer er ikke klar.

19/4 2018
Virksomhederne risikerer store bøder, fordi hver fjerde it-ansvarlig ikke har overblik over datasikkerheden.

Når EU’s nye persondataforordning den 25. maj træder i kraft, er der stadig mange, særligt smv’er, der risikere bøder, fordi de ikke er klar.

Det er nemlig langt fra alle virksomheder og kommuner, der på nuværende tidspunkt lever op til kravene i den nye persondataforordning.

Det viser en undersøgelse foretaget blandt 113 it-ansvarlige og yderligere 555, der arbejder med persondata lavet af Rambøll for FSR – danske revisorer og Ingeniørforeningen, IDA, der begge peger på, at virksomheder og kommuner i højere grad skal motiveres til at efterleve kravene.

Både blandt de it-ansvarlige og medarbejderne er billedet, at der et stykke vej til målet, og at der skal løbes stærkt, hvis det skal nås inden deadline.

Ingen klar ansvars- og rollefordeling

Hver 4. it-ansvarlige ikke kan svare klart ja til, at der på nuværende tidspunkt er en klar ansvars- og rollefordeling for, hvordan de afprøver, vurderer og evaluerer sikkerhedsniveauet på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen viser også, at kun knapt halvdelen af de it-ansvarlige i landets virksomheder og kommuner har en klar procedure for, hvordan brud på datasikkerheden håndteres i organisationen, og det efterlader alt for mange offentlige og private virksomheder i en sårbar situation, hvor de risikerer, at skulle betale store bøder.

Et velment skub

De virksomheder der behov for et velment skub til at komme i mål med tingene, kan med fordel række hånden ud efter en hjælpende hånd. At lade eksterne konsulenter hjælpe virksomhederne med at opfylde gdpr lovgivningen, kan hurtigt vise sig, at være den billige løsning, hvis man herved undgår en potentiel stor bøde.

Systemate Persondata analyse

Hos Systemate hjælper vi gerne med at sikre jeres data. Vi undersøger om du lever op til Persondataforordningen i forhold til data i din Dynamics AX installation.

Vi udfærdiger en rapport, der viser jer de konkrete problemer, samt en eller
flere løsningsmodeller.

Med denne rapport, har I så et klart overblik af jeres persondata, og hvad der
skal til, for at leve op til GDPR kravene.

Analysen koster 7.800 kr.

Privat: Jakob Medegaard

Lad os hjælpe dig videre

Privat: Jakob Medegaard er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 91 55 37 39

 jme@systemate.dk