Februar måneds grønne aftryk

4/3 2022
Februar måned var præget af flere perioder med masser af grøn strøm. Det kan ses i Co2 udledningen for måneden, hvor data viser at vindkraften stod for hele 69,09% af det samlede energiforbrug her i Systemate. Det samlede forbrug blev i 78,64% af tiden dækket af vedvarende energi. Det er ca 6% point mere end i januar og hele 17% point mere end i december. Denne store variation viser også, at vi stadig er noget væk fra at kunne opnå den 70% reduktion af Co2 inden 2030, der er en målsætning. Men vi bevæger os i den rigtige retning.

Der kan læses meget ud fra data og i Systemates data for februars elforbrug og Danmarks generelle CO2 udledning fra energi. Vi kan se på data og lave nogle spændende analyser på måneden der gik. Blandt andet kan vi se i  vores data, at februar gav flere perioder, hvor den vedvarende energi kunne dække store dele af det behov vi havde. Samlet set dækkede den vedvarende energi hele 78,64% af Systemates samlede forbrug.

Februar havde flere dage hvor vindkraften dominerede energiproduktionen. Stormen Nora kom forbi, og gav godt gang i vindmøllerne. Men faktisk ikke så meget som mange måske ville tro, da den kraftige vind d. 19. februar, betød at der var behov for at stoppe en lang række vindmøller af sikkerhedshensyn. Faktisk gav vinden d. 5. februar mere grøn strøm, selvom det ikke blev katagoriseret som en storm.

De mange grønne alternativer, der arbejdes på til at supplere de energikilder vi har til den grønne omstilling i dag, bliver essentielle for at vi kan nå helt i mål med vores Grønne Omstilling og sikre vores samfund et bedre Grønt Aftryk.

I februar – illustreret i nedenstående – viser den sorte kurve månedens CO2 udledning kontra vores elforbrug.

Målet om at nå en CO2 reduktion på 70% inden 2030, kræver en stor omlægning af den elproduktion vi hidtil har kendt.

Vedvarende energi skal fylde mere og i den yderligere elektrificering, vi som samfund står over for, vil vi se en energifordeling der i de kommende år vægter mere og mere på disse energikilder.

Som vi også kan se fra de illustrerede data her, er der godt gang i den vedvarende energi, men der skal mere til, før vi er i mål med dette.

Vi kan se i januar har vindkraft fyldt meget mere end i december i energifordelingen, hvilket har været med til at give en bedre grønt aftryk end vi ellers har set i foregående måned. Hele 61,65 % af januars energiforbrug har været dækket af vindkraft mod 50,57% i december. Samlet set har 72,75% været vedvarende energi mod 61,64% i december. Det er positivt. Men vi har stadig et behov for at finde alternative energikilder til de dage hvor vores vedvarende energikilder ikke kan producere. For selvom der var gang i møllerne, blev 18,8% af energiforbruget stadig dækket af kulkraft.

Naturgas har fyldt 5,7% af energidækningen, og det tal er naturligvis meget relevant at se på nu. Med de langtsynede briller kræver det en revurdering af dette behov.

Nu begynder solen også at vise sit ansigt, og med den investering der har været i solceller på det sidste, kan det forventes at se en betydlig stigning i den andel de kan dække i energifordelingen i løbet af foråret. Lad os håbe at vi får brug for solbriller og stadigvæk får lidt modvind på cykelstien.

Alle tal er hentet fra Systemates nyeste innovationsprojekt: Grønt Aftryk

For at komme nærmere de ambitiøse målsætninger om at nedbringe CO2 udledningen og dermed bidrage til den grønne omstilling, er det vigtig at vi som forbrugere begynder at planlægge vores energiforbrug bedre, så der anvendes mindre fosile energikilder og mere vedvarende energi.

Grønt Aftryk kan du finde en prognose for morgendagens forventede CO2 aftryk og elforbrug. Dermed har du en mulighed for, at justere dit elforbrug så det giver det mindste CO2 aftryk muligt, og dermed levere et ekstra bidrag til den grønne omstilling.

Samtidig får du også en prognose over morgendagens elpriser, der kan give et ekstra incitament til at omstrukturere dit elforbrug, så det bliver en besparelse for din elregning.

Med Grønt Aftryk kan du og din virksomed få et dokumenterbart indblik i jeres CO2 udledning og bruge prognoserne til at planlægge jeres energiforbrug. Samtidig kan I se, hvordan jeres grønne indsats giver resultater, i et intuitivt og brugervenligt design.