Eksperter i forsyning med Kjeld Gade fra Landis+Gyr

20/12 2021
Forsyningssektoren og den grønne omstilling er i hastig udvikling. I Systemate udvikler vi de nødvendige IT-løsninger til netop den grønne omstilling. Vi søger altid at blive klogere på og få mere viden om området, derfor har vi i en artikelserie mødt en række personer, der arbejder med den grønne omstilling og fået deres bud på, hvad der kommer til at ske på området. I denne artikel har vi talt med Kjeld Gade, der er Country Manager og Head Of Sales i Danmark for Landis+Gyr, der leverer energistyringsløsninger til forsyningssektoren.

Hvad tror du, der kommer til at ske med den grønne omstilling inden for de næste par år? 

Vi taler meget om hockeystaven, og det er også sådan, det kommer til at ske, for vi løser ikke den grønne omstilling i morgen, men vi er på vej derhen. Vejen er ikke lige, og vi kommer til at tage nogle zigzags, men vi skal nok nå målet, for alternativet er ikke til at overskue for næste generations børn og børnebørn.  

For at den grønne omstilling kan realiseres, skal der være fuldstændig styr på udbud og efterspørgsel på elektricitet – disse to faktorer skal være i balance – medmindre der i en fart opfindes en batteriløsning, der kan gemme store energimængder, men det ligger ikke lige for. Det vil sige, der skal efterspørges ligeså meget el, som der produceres, ellers kollapser nettet. Det er også derfor, man kan køre i Danmark og se, at vindmøllerne står stille en søndag, hvor det blæser – fordi efterspørgslen er lav. Hvis man har for øje, at udbud og efterspørgsel skal være i balance, hvad gør man så? Der er to ting i det: Vi skal have styr på, præcis hvornår forbrugeren forbruger – altså skal vi have så tæt på realtidsdata, og så skal vi have forbrugerne til at ændre adfærd for at forbruget af energi spredes over hele døgnet.  

Al forbrug på en adresse vil i løbet af ganske kort tid blive konverteret til, at det hele er el. Det er elnettet ikke designet til. Så i stedet for, at alle laver mad, vasker tøj og lader elbil op mellem 16-18, så skal vi have ændret det forbrug i Danmark i fremtiden, så vi flader det ud over døgnets 24 timer. Når vi har gjort det, så har vi udnyttet alt det, vi har – og så kan vi begynde at udbygge elnettet med flere kobberkabler i jorden, så vi kan transportere mere el. Men hvordan får vi forbrugerne til at ændre adfærd? Hvis vi siger til forbrugeren, mellem 16-18 er strømmen sort, og mellem 21-03 er den hamrende grøn, så har forbrugeren glemt det i løbet af et par dage. Der er kun en ting, der virker – og det er en differentieret pris på strømmen over døgnet. Men privatforbrugeren kan ikke styre det selv, og det er her, IT kommer ind i billedet via smarte apps og IT-løsninger, der automatiserer forbrugerens forbrugsmønster.  

"IT betyder alt for den grønne omstilling"
Kjeld Gade, Country Manager og Head Of Sales Landis+Gyr

Hvad betyder IT for den grønne omstilling? 

Alt! Det kan ikke lade sig gøre uden IT-løsninger. Folk kan netop ikke selv styre forbruget, hvis de hele tiden skal tjekke, hvornår det er grønt og billigt og så handle efter det. Så det er IT, der kommer til at styre for os, hvordan forbruget ser ud. Det er de løsninger, vi kommer til at se. 

Hvilke udfordringer i den grønne omstilling skal IT løse? 

Det er IT, der skal løse udfordringen med at balancere elnettet. Derfor skal vi have Real Time data fra elmålerne til netselskaberne, så der kan reageres omgående på variationer i elnettet. IT skal for eksempel fortælle dem, der udbyder energi: De vindmøller, der står stille, dem skal vi have i gang nu. Det kan ske i løbet af sekunder, når man først tager den beslutning.  

Derudover skal IT sørge for, at vi udnytter det kobber, der allerede ligger i jorden – fordelt over hele døgnet og ikke kun, som det er nu, delvis udnyttelse.  

Dertil skal vi have en meget mere variabel pris på strøm – det er det eneste, der kan få forbrugeren til at ændre adfærd. F.eks. når de fleste kommer hjem fra arbejde i deres elbiler klokken 17; Bilen kobles til ladestanderen i garagen, aftensmaden tilberedes, vaskemaskinerne kører, varmepumpen kører. Det vil sige maks. belastning på elnettet fra 17-20. Det skal fordeles over hele døgnet.  

Skulle der være forbrugere, der insisterer på at anvende energi i peak hours, kommer det til at koste betragteligt mere, end senere i døgnet.  

IT bliver styringen på alt det.  

Hvordan kan IT løse det? 

Vend det om – uden IT kan vi ikke løse det! Vi er nødt til at have nogle smarthomes, der kommunikerer med elmålerne, der kommuniker med Energinet, der har det overordnede ansvar for elnettet i Danmark. Så en IT-løsning skal kunne få alle produkterne i en husstand til at levere data, samtidig med løsningen modtager timepriser fra Energinet i det område, husstanden er. Vi skal have samlet det hele – så det ikke bliver for kompliceret for husstanden – og det har vi teknologien til i dag. Vi kan sagtens lave en samlet løsning, der kan styre forbruget for forbrugeren, og sådan kan IT løse de udfordringer, vi har med, at alle i dag forbruger på de samme tidspunkter af døgnet.  

Og så skal man huske, at der er tale om et lands infrastruktur og et lands sikkerhed. Des mere IT, vi putter ind i systemet, des større risiko er der for hacking. Så vi skal have sikkerheden med, når vi taler om IT og forsyning, for vi taler om noget så alvorligt som et lands infrastruktur – så der skal være helt styr på det.  

"Det er IT, der skal løse udfordringen med at balancere elnettet. Derfor skal vi have Real Time data fra elmålerne til netselskaberne, så der kan reageres omgående på variationer i elnettet"

Hvordan tror du, fremtidige løsninger kommer til at se ud? 

En almindelig husstand anvender i dag i cirka 5.000 kWh. I fremtiden når alt er konverteret til el, vil det blive 40-50.000 kWh i de tilfælde, hvor en husstand har to elbiler udover en varmepumpe og basis elforbrug. Det er en tidobling – det er elnettet ikke designet til. Vi skal have forbruges rykket, så varmepumpen kan køre, når folk er på arbejde, biler skal lades op over hele natten og ikke så hurtigt som muligt, vask og tørring af tøj skal ske sidst på natten.  

Derfor kan en fremtidig løsning fra forbrugerens synspunkt f.eks. være en app, der har styr på alle de informationer. En form for husstandsapp. Så appen f.eks. spørger dig, hvad skal du bruge bilen til i morgen? Du skal køre 100 kilometer. Og så sørger appen for at lade bilen op over natten på det mest fordelagtige tidspunkt, så du kan køre de 100 kilometer. På den måde får du billig og grøn strøm, og samtidig skal du ikke stå op om natten – hvilket ingen ville gøre – for at sætte din bil i lader. Folk ville blive frustrerede, hvis de skulle styre det selv – det skal IT. Og så må man leve med, at hvis man er nødt til at lade på dyre tidspunkter, så koster det kassen. Det er igen udbud og efterspørgsel. Så her bliver IT – ud over at være styring – også automatisering. Så der vil være en masse bagvedliggende IT-løsninger til den grønne omstilling, som derefter præsenteres simpelt for forbrugeren. 

Fremtiden er nu, er jeg nødt til at sige. Og vi gør alt, hvad vi kan. Der går noget tid, inden vi får udnyttet elnettet bedst og udviklet IT-løsninger – og så skal gevinsten nok komme.