Eksperter i forsyning: Martin Lervad Lundø

18/3 2022
Forsyningssektoren og den grønne omstilling er i hastig udvikling. I Systemate udvikler vi de nødvendige IT-løsninger til netop den grønne omstilling. Vi søger altid at blive klogere på og få mere viden om området, derfor har vi i en artikelserie mødt en række personer, der arbejder med den grønne omstilling og fået deres bud på, hvad der kommer til at ske på området. I denne artikel har vi talt med Martin Lervad Lundø, der er direktør i Energinet DataHub. I DataHub faciliteres elmarkedet baseret på et uafhængigt IT-system, der håndterer al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.

Hvad betyder IT og data i den grønne omstilling?

IT og data har længe og kommer fortsat til at spille helt centrale roller i den grønne omstilling. I fremtiden vil data og systemer nemlig i langt højere grad blive betragtet som kritisk infrastruktur, på samme måde som rør og ledninger har været det hidtil. Dette skyldes, at data er den ingrediens, som gør det muligt, at bruge energien smartere. Og det er der et stort behov for, fordi vi ser ind i en fremtid med fluktuerende energikilder og et elnet, hvor al strøm skal leveres fra vedvarende energikilder.

IT og data er derfor helt afgørende for at nå klimamålene sat både på nationalt og internationalt niveau.   
Martin Lervad Lundø, Vice President & CEO - Energinet DataHub

Energinets mission er grøn energi for en bedre verden. I DataHub arbejdes der hver dag med data, som blandt andet skal bidrage til at gøre den grønne omstilling til virkelighed. Det formål har stor betydning for den måde, der tænkes systemer på i DataHub. Med en open source tilgang, er det nemlig muligt at accelerere den grønne omstilling i langt højere grad, end det har været muligt før. Vi har allerede gjort brug af open source tilgangen i flere sammenhænge, og vi arbejder fokuseret på fortsat at sætte vores systemer fri, så vores indsatser kan skabe værdi for andre og dermed være med til at accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt.

Hvilke udfordringer tænker du, IT skal løse i den grønne omstilling   

Forsyningssikkerheden har i mange år været utrolig høj i Danmark. For den enkelte forbruger betyder det, at der i langt de fleste tilfælde altid er strøm i stikkontakten. For at komme i mål med 100% grøn strøm, er der specielt to udfordringer, hvor både IT, data og digitalisering spiller helt centrale roller i problemløsningen.
Den ene udfordring ligger i at få omkostninger, grøn energi og forsyningssikkerhed til at kunne gå op i en højere enhed uden at gå på kompromis med nogen af delene. Dette i et energisystem, som fungerer på nogle nye betingelser – energiproduktionen bliver fluktuerende. Data og digitalisering skal i langt højere grad tænkes ind som et asset og et aktivt virkemiddel for at tilpasse sig de nye vilkår.

Data og digitalisering skal i langt højere grad tænkes ind som et asset og et aktivt virkemiddel for at tilpasse sig de nye vilkår.   
Martin Lervad Lundø, Vice President & CEO - Energinet DataHub

En anden udfordring er sporingen af den grønne energi. Der produceres generelt hele tiden mere og mere vedvarende energi, men der er også tidspunkter, hvor der ikke produceres nok grøn strøm til at dække det totale forbrug. Det kan fx skyldes manglende vind og sol. For også at kunne bruge energi i de tidsrum, hvor vi ikke kan producere nok, er vi derfor nødt til at finde en måde, hvorpå energien kan konverteres og gemmes. Det kan fx være på et batteri eller som et brændstof. Men for at kunne kalde batteriet eller brændstoffet grønt, skal vi kunne spore energiens oprindelse, og på den måde sikre, at det er grøn energi, der gemmes – og det er langt mere specifikt, end det vi kan i dag. På den måde kan udfordringen med manglende grøn strøm i de perioder, hvor grøn strøm ikke kan produceres, løses. Grønne brændsler er dog dyrere end almindelige fossile brændstoffer. Men kan det, vha. IT og digitalisering, bevises, at brændstoffet i en given tank eller strømmen i et batteri er grønt, så har det mere værdi for kunden og vil skabe større incitament for købet af det.

Hvordan kan digitalisering hjælpe os med at løse de udfordringer?

Situationen er lige nu sådan, at der er flere dele af energisektoren, der ikke er tænkt tilstrækkeligt sammen. Men med afsæt i en national digitaliseringsstrategi, kan der tappes ind i de tværgående problemstillinger og samtidig også de tværgående muligheder, der er indenfor den grønne omstilling. Der er en vilje i branchen til at arbejde endnu mere sammen på tværs, men udfordringen ligger blandt andet i, at de forskellige aktører er sat i verden for at løse opgaver i hver deres del af energisystemet. Løsningen på den grønne omstilling findes i samspillet mellem mange forskellige sektorer og teknologier. Der er ikke én aktør, der kan påtage sig opgaven og løse udfordringerne alene.

Sporing af den grønne energis oprindelse er et godt eksempel på, hvordan sektorerne kan spille sammen og løse konkrete problemstillinger i den grønne omstilling. Når vi kan spore oprindelsen af den grønne energi hele tiden, kan vi bevise, at den energi der bruges til fx varmesektoren eller til omdannelse af strøm til e-fuels, faktisk er grøn. Sammen kan vi også hjælpe den enkelte forbruger med at tage grønnere valg i hverdagen, fordi der kan stilles data, services og information til rådighed, som giver forbrugeren et nemt og oplyst valg. Det betyder, at det bliver muligt for forbrugeren at planlægge sit energiforbrug til de tidspunkter, hvor energien er grøn.

Når vi alle bindes sammen i en dagsorden med afsæt i digitalisering og grøn omstilling, så bliver potentialet rigtig stort.
Martin Lervad Lundø, Vice President & CEO - Energinet DataHub

Kan det lade sig gøre i dag, og hvorfor er det så ikke sket?

Det kan sagtens lade sig gøre, og meget er allerede i gang. Der arbejdes lige nu på en 3. version af DataHub systemet, som er klar i efteråret 2022. DataHub 3.0 systemet vil kunne understøtte grønt potentiale og udviklingshastigheden i hele verden, fordi vi deler opskriften på et system, som kan understøtte sikker dataopsamling, -opbevaring og -deling og opfordrer kloge hoveder fra hele verden til at bidrage til arbejdet ved at udvikle systemet som open source.
Der er desuden brug for øget og forbedret samarbejde blandt aktørerne i forsyningssektoren. Til det formål ser vi frem til en ny national digitaliseringsstrategi, fordi den kan rykke på incitamentet for samspillet og derved accelerere initiativer inden for den grønne omstilling. Når vi alle bindes sammen i en dagsorden med afsæt i digitalisering og grøn omstilling, så bliver potentialet rigtig stort.