Digitale danske energiløsninger kan fungere som udstillingsvindue

21/10 2021
Danmark er godt med i fronten af den grønne omstilling der sker i verden nu, og ved at køre ekstra hårdt på med en digitalisering af energien i Danmark, kan vi fastholde den grønne føring.

For få uger siden var der en energipolitisk konference, hvor der var et kraftigt fokus på den grønne omstilling og de grønne vækstmuligheder. Danmark har ambitiøse klimamål. Vi skal have reduceret vores udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Vi er godt på vej i sådan en grad, at verden vender sig mod Danmark for at finde grøn inspiration. Det skyldes bl.a., at den danske energi- og forsyningssektor har gennemgået en omsiggribende omstilling væk fra kul, olie og gas mod grøn strøm fra vindmøller og solceller. Men vi skal videre og bruge digitalisering til at sætte endnu mere strøm på klimakampen.

Både DI – Dansk Industri og Dansk Energi ser store muligheder for Danmark i at styrke sig som en førende spiller i den grønne omstilling, og få udlandet til at kigge mod danske løsninger, særligt ved at udnytte digitale løsninger, der skal løse udfordringerne ved elektrificeringen på tværs af sektorerne.

Digitalisering kan være værdiskabende

Omstillingen af det danske energi- og forsyningssystem forudsætter en gennemgribende digitalisering og mere brug af sektorens data. Hvordan kan vi gøre den grønne omstilling mere ressourceeffektiv og værdiskabende?

Bedre data er udgangspunktet for, at vi kan understøtte intelligent energiforbrug. Hvis vi ikke lader elbilen op, mens alle er i gang med aftensmaden og computeren og tv’et kører, men i stedet gør det automatisk om natten, når lyset er slukket, og den grønne strøm er rigelig, så får vi udnyttet vores infrastruktur og den grønne energi langt bedre.

Med bedre adgang til data og dermed viden kan vi bedre binde produktion og forbrug sammen og derved reducere behovet for de milliardstore investeringer i udbygning af elnettet, der ellers skulle til for at håndtere forbruget i spidsbelastningstidspunkterne.

Meget at spare – meget at vinde

Det Internationale Energiagentur anslår bl.a., at digitalisering i elsektoren alene kan spare 5 pct. af de samlede omkostninger forbundet med elproduktion.

Derfor skal det sikres, at alle led af energi- og forsyningssektoren i højere grad får adgang til og kan dele den data og viden, der hjælper den grønne omstilling på vej.

I Danmark er vi pionerer inden for grønne løsninger, som bidrager positivt til klimakampen globalt og skaber vækst og arbejdspladser nationalt. Men albuerne i den internationale konkurrence bliver stadig mere spidse, og eksportkronerne ruller ikke ind i kassen af sig selv. Vi skal tænke nyt og digitalt.

Grøn Omstilling og digitalisering går hånd i hånd

En række virksomheder og iværksættere har allerede blik for, hvordan man skaber værdi ved at udnytte energi- og forsyningsdata. Endnu flere skal følge. Hvis kunder og virksomheder får adgang til data fra energi- og forsyningssektoren, kan der udvikles digitale produkter, som fremmer den grønne omstilling. Og som kan eksporteres.

Når vi i Danmark er helt i front internationalt med både grøn omstilling og digitalisering, skal vi evne at koble de to styrkepositioner, så de spiller sammen.

Vi skal have rammerne for digitalisering og for at adgang til og brug af data kommer på plads. Her er branchens gode indspark og anbefalinger et vigtigt bidrag, når regeringen i starten af det nye år skal udforme en national digitaliseringsstrategi.

Lovgivningen mangler

Det er dog tydeligt, at vi som samfund, står med nogle udfordringer lige nu og her, hvor erhvervslivet er klar med investeringer og teknologiske indsatser, men der mangler hjælp fra den offentlige sagsbehandling, hvor lange svar tider og lovgivning, gør det til en unødvendig lang og tung proces.

I Systemate arbejder vi med den teknologiske del af den grønne omstilling, og vi kan kun bakke op om behovet for at få sat gang i projekterne nu og her, så vi kan bibeholde vores forspring og styrke vores position i den Grønne Omstilling og styrke Danmark som udstillingsvindue for klimavenlige energiløsninger, der kan udvikles og eksporteres. Der er brug for endegyldig handling nu.

I fællesskab kan vi tage de næste skridt mod 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og skabe de grønne, digitale løsninger, hele verden efterspørger. Elektrificering og digitalisering er klimakampens nye power couple, som skal sætte endnu mere strøm på klimakampen.

 

 

*Artikel kilde Dansk Energi Debatindlæg 15. oktober