Misforståelsen om "100 % grøn strøm"

Sandheden og misforståelsen om “100 % grøn strøm”

I den grønne omstillings tidsalder er det blevet trendy for virksomheder at proklamere, at de opererer på “100 % grøn strøm”. Men hvad betyder det egentlig? Og er det overhovedet muligt? Lad os udforske den ofte misforståede verden af grønne energipåstande og vigtigheden af timebaserede elcertifikater i at skabe ægte bæredygtighed. 

Når virksomheder hævder at køre på 100 % grøn strøm, baseres dette ofte på årsbaserede elcertifikater, som kompenserer for deres årlige energiforbrug med vedvarende energi. Dog skjuler denne påstand en vigtig detalje: samtidighed. For virkelig at køre på 100% grøn strøm, kræves en 24/7 samtidighed mellem forbrug og produktion af vedvarende energi – en bedrift, der er næsten umulig at opnå med nutidens teknologi og energisystemer. 

Årsagen til at samtidighed er vigtig

Uden samtidighed kan en virksomhed i flere perioder forbruge strøm, der i højere grad er produceret af fossile brændstoffer, hvor vedvarende energikilder ikke er tilgængelige, men stadig hævde at være 100 % grøn baseret på årlig kompensation. Dette skaber en illusion af bæredygtighed, som ikke fuldt ud adresserer de underliggende udfordringer ved at integrere vedvarende energi i energisystemet. 

Greenwashing problematikken

Dette fører os til problemet med greenwashing – praksissen med at give et urigtigt indtryk af, hvor miljøvenlige virksomheders produkter eller handlinger faktisk er. Ved at hævde 100 % grøn strøm uden samtidighed, kan virksomheder fejlagtigt fremstå mere bæredygtige, end de virkelig er, hvilket kan vildlede forbrugere og investorer. 

Timebaserede elcertifikater som en del af løsningen

Timebaserede elcertifikater tilbyder en mere gennemsigtig og ærlig måde at dokumentere og fremme brugen af vedvarende energi på. Ved at sikre, at hver kilowatt-time forbrugt er matchet med en kilowatt-time produceret fra vedvarende kilder i realtid, kan vi nærme os en sand 100 % grøn energiforbrug. 

Det er tid til, at virksomheder og industrien som helhed revurderer, hvordan de rapporterer deres grønne energibrug. Ved at omfavne timebaserede certifikater kan vi skabe et mere gennemsigtigt, ansvarligt og i sidste ende mere bæredygtigt energisystem. 

Lad os stoppe med at skjule os bag uigennemskuelige påstande og begynde at arbejde mod ægte løsninger, der fører til reel forandring. Ved at anerkende udfordringerne og handle ansvarligt kan vi sammen gøre en forskel. 

Eksempel på hvordan Google udviser ansvar og gennemsigtighed, ved at føre samtidighed over data center forbrug af vedvarende energi og ikke-vedvarende energi.