Projektstyring

Microsoft AX projektstyring henvender sig til produktionsvirksomheder med kompleks produktion. Det vil sige, at de produkter, der leveres, er tilpasset til kundens behov, da produktionen af disse produkter kræver en særlig bevågenhed. Løsningen henvender sig også til servicevirksomheder, som lever af at sælge ressourcer på time og projektbasis. Den del fokuserer vi dog ikke på her.

Kompleks produktion, hvad enten det er engineer-2-order eller configure-2-order, kræver ofte en stram styring for at sikre, at man får stabile leverancer til kunderne. Følgende punkter kendetegner den leverancefase, som kompleks produktion går igennem 

 • Kompleks tilbudsgivning, som kræver enten: 
 • Decideret design af produktet – her anvendes ofte CAD i processen. 
 • Konfiguration af produktet ud fra nogle kendte retningslinjer og begrænsninger i produktet. 
 • Projektering af leverance for at kunne komme med forventet leveringsdato. 
 • Varer, som indgår i produktionen, købes ofte ind til selve leverancen. 
 • Der kan indgå underleverandører i leveranceprocessen til forædling af produktet. 
 • Produktionen er oftest videnstung, da hvert enkelt element produceres specifikt til det produkt, som skal leveres til kunden. 
 • Transport af leverance til kunden kræver meget koordinering. 
 • Produktionen tager længere tid – altså man har ofte en længere lead time på levering af denne type produkter. 

I kontrast til mere traditionel diskret produktion, så giver dette samlet set et noget mere komplekst produktionsforløb med forøget risiko for fordyret produktion, for lange leverancetider, dårlig udnyttelse af ressourcer – medarbejdere såvel som maskiner – og sidst, men ikke mindst, manglende overblik over processen og økonomien. 

Microsoft AX Projektstyring 

Med Microsoft AX projektstyring kan man binde organisationen og processerne bedre sammen, så man får bedre kontrol over tid, ressourcer og økonomi fra tilbud til færdig leverance. Det giver følgende gevinster: 

 • Bedre lead time på levering af produkter 
 • Bedre udnyttelse af ressourcer 
 • Bedre overblik over fremdrift og økonomi 
 • Bedre styr på efterkalkulationer på leverede produkter. 

Projektoverblik 

Med løsningen får man et samlet projektoverblik, hvor man kan få indblik i projektets status og de transaktioner, som er forbundet med et projekt. Projektoverblikket sikrer, at du har styr på: 

 • Budgetter 
 • Økonomi 
 • Fremdrift 
 • Efterkalkulation. 

Samling af aktiviteter 

Styrken ved at anvende et projektstyringsværktøj som Microsoft AX Projektstyring er, at du samler aktiviteterne et sted, men udførslen foregår i de mere traditionelle værktøjer, som brugerne kender i forvejen. 

På et projekt kan du samle: 

 • Tilbud 
 • Projektstruktur 
 • Salgsordrer 
 • Indkøb 
 • Arbejdsordrer 
 • Tidsforbrug 
 • Fakturering 
 • Udgifter 
 • Budgetter. 

Finansiel styring 

De fleste virksomheder lever og ånder for at levere spændende produkter til deres kunder. Den finansielle del af at levere dette er dog et væsentligt element for at sikre virksomhedens succes. 

Med Microsoft AX Projektstyring har du hele tiden styr på dine transaktioner og overblik over økonomien. Dermed får financial business partners et godt indblik og overblik over økonomien og kan støtte forretningen mest effektivt. 

De finansielle værktøjer omfatter blandt andet: 

 • Budgetter 
 • Forecasts 
 • Likviditetsstyring 
 • Fakturamatch 
 • Efterkalkulationer 
 • Omkostningsstyring. 

LÆS MERE OM VORES GRATIS WORKSHOP

Kim Hanmark

Lad os hjælpe dig videre

Kim Hanmark er en af vores specialister på området og sidder klar til at rådgive og hjælpe dig videre.

 +45 42 90 91 75

 kh@systemate.dk