Risikostyring

Risikostyring skaber hurtigere og smidigere processer 

Systemate A/S har lavet en løsning, der automatiserer risikostyringen i forbindelse med elhandel og samtidig gør processen mere smidig.

Med et energimarked, der er i konstant bevægelse, både hvad angår priser, udbud og efterspørgsel, er det altafgørende, at energiselskaberne hele tiden kan styre den risiko, de løber, når de afgiver tilbud, samt når tilbud bliver til kontrakter.

I det daværende system var problemstillingen, at samtlige risici skulle registreres manuelt til risikostyringssystemet. I den proces, var der mange forskellige faktorer at tage højde for i forhold til det afgivne tilbud, antal tilbud i alt, produktvariant, pris, udbud, efterspørgsel osv. Den manuelle betjening krævede derfor enorme tidsressourcer, hvilket skabte problemer i et konstant skiftende marked som elmarkedet, hvor risikostyring og risikominimering er afgørende for virksomheder i forhold til at beregne den udestående risiko.

Systemate A/S har udviklet løsninger til risikostyringssystemet, således at kommunikationen med systemet er blevet automatiseret.

Dette gør både, at afleveringen til risikosystemet sker straks, en kontrakt er indgået, hvilket er vigtigt at, at nye kontrakter kan indgå i de samlede overblik over risici og i det samlede overblik over, hvor der er behov for at afdække risiko – typisk ved handel på elbørserne.

Dette har igen givet en tidsbesparelse, som i sidste ende leder til en massiv økonomisk besparelse ved virksomhederne.

Systemet er opbygget som direkte netværkskommunikation via netværksløsninger.

Overordnet systematiserer systemet en række manuelle procedurer, fastlåser procedurer i systemet, således det kun er muligt at gøre det tilladte, og automatiserer mange af de processer, der ellers var manuelle. Dette sparer både virksomheden for manuelle ressourcer, økonomi og fejl, og samtidig er hastigheden markant forøget i automatiseringen af systemet.

Systemate A/S leverer en lang række løsninger i forbindelse med elhandel. Læs blandt andet om vores afregningssystemer her.