Produktion & balancering

PBA-software giver energiselskaber større overblik

Systemate A/S har i mange år arbejdet med PBA-løsninger, som både giver energiselskaber et fuldt overblik over produktion, forbrug og planer hos alle deres producenter. Samtidig lettes og optimeres produktion og drift hos den enkelte decentrale elproducent, som opnår en større grad af kontrol over deres deltagelse i elspot markedet og i markedet for systemydelser. Systemet optimerer produktionen til markedet via prognoser og behovsberegninger inkorporeret med udvikling i priser m.m.  

Systemet giver overblik over:  

  • Produktionsmulighederne  
  • Udfordringer og muligheder i markedet på forhånd  
  • De data, der er brug for, til at kunne fakturere og afregne det producerede og leverede 
  • Optimerede planlægningsmuligheder 


PBA-softwaren er et centralt omdrejningspunkt for produktion og drift hos de enkelte decentrale
elproducenter, som melder deres forventede eller ønskede produktion, samt pris og betingelser ind til PBA-softwaren, hvorefter denne information videreformidles til energiselskabet. Herefter danner softwaren et samlet overblik over udbuddene, som selskabet kan forholde sig til.  

Den enkelte producent får herefter en melding om, hvor meget el, der skal produceres det kommende døgn time for time, og hvilken pris producenten får for det. Planlægningen er dynamisk og ændrer sig løbende. Resultaterne opsamles i PBA-softwaren, og de enkelte producenter kan således til hver en tid se egne data i systemet, herunder hvilken produktion, de er forpligtet til at levere til hvilken pris, samt de bud, de i øvrigt har lagt ind.  

De enkelte elproducenter kan desuden deltage i at sikre den overordnede balance mellem produktion og forbrug i elnettet. Dette sker ved at deltage i de auktioner, der sker fra TSO’en med udbud af systemydelser. Løsningen anvendes således også til at afgive bud til både reguler- og reservekraften, og resultaterne af auktionerne registreres automatisk hos producenterne i systemet, så den enkelte altid har et opdateret overblik. Dermed er løsningen flerdelt, idet systemet både har en børsdel og en systemydelsesdel, den skal tage højde for i sin kommunikation mellem producenter og elselskaber. 

Med løsningen opnår producenterne en langt højere grad af selvstyre, idet de egenhændigt kan melde ind med både planer og udbud. Det aflaster både de balanceansvarlige, og det giver producenterne mere kontrol. 

Samtidig giver det elvirksomhederne et samlet overblik over udbud og efterspørgsel på el i en given periode for samtlige af deres producenter, samt hvad de skal levere og til hvilken pris. Systemet danner således også grundlag for afregning og fakturering.

Systemet giver desuden ikke blot mulighed for planlægning, men også automatisering. De enkelte producenter kan koble deres produktionsanlæg til PBA-systemet og dermed kommunikere direkte til elbørsen og TSOer. Dermed sker reguleringen i produktionen automatisk, når systemet modtager resultatet af de daglige auktioner på elbørsen, resultater af auktioner for reservekraft og eventuelle aktiveringer af regulerkraft. Systemet er opbygget som direkte netværkskommunikation via. netværksløsninger.  

Løsningen har givet store tidsbesparelser, og overblikket har desuden medført en øget risikostyring samt hastighed og flow. Total set kører omkring 120 værker i dag på systemet.  

Se vores PBA case med Energi Danmark.