Prisberegning

Prisberegning effektiviserer og automatiserer processer

Systemate A/S har udviklet en prisberegningsløsning, der erstatter den tidligere manuelle behandling af prisberegning. Løsningen dækker på nuværende tidspunkt prisberegning af elhandel for fem lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland. Løsningen bruges desuden både til elforbrug og elproduktion.  

Udregningen af priserne på elmarkedet er en avanceret proces, der skal tage højde for mange forskellige priskomponenter og forskellige produkter. Systemate A/S skulle derfor løse en problemstilling, hvor de enkelte sælgere i elvirksomheden førhen håndterede prisberegningen manuelt i excel-ark. Dette var en rigid og tidskrævende proces, hvor den enkelte medarbejder var nødsaget til at tage højde for de mange bestanddele, elprisen handles i. Håndteringen af de store datamængder tog ikke blot for meget af den enkelte medarbejders tid, det skabte også en øget risiko for fejl i håndteringen.

For at løse disse problemstillinger har Systemate A/S udviklet prisberegningssystemet. Systemet automatiserer og effektiviserer beregningerne af el ud fra den enkeltes forbrugsprofil og desuden ud fra priserne på elbørserneDer tages samtidig højde for fremtidig leverance og elvirksomhedens vurdering af risiko og volatilitet i markedet for de enkelte markeder, produkter og tidsperioder. Dermed kan løsningen udregne den til enhver tid gældende pris på el til den enkelte kunde, hvor der tages højde for samtlige priskomponenter, samt hvilken produktvariant, der er tale om.

Systemet er opbygget som direkte netværkskommunikation via netværksløsninger.  

Løsningen har givet en massiv tidsbesparelse for medarbejderne, hvilket frigiver tid til at løse andre typer opgaver. Desuden er risikoen for fejl minimeret, idet den enkelte medarbejder ikke manuelt håndterer de mange data og komponenter, der er i beregningen af el.

Dette har i sidste ende givet virksomhederne en økonomisk besparelse, hvor medarbejderne kan løse flere opgaver, og samtidig bruges der ikke samme mængde ressourcer på fejlkorrigering.

Formålet med løsningen var desuden at automatisere hele elhandelsprocessen, hvorfor Systemate A/S også har lavet andre løsninger til dette. Læs eksempelvis om vores løsning af kontrakthåndtering.