Markedskommunikation

Markedskommunikation skaber fleksibilitet mellem de nordiske lande

Systemate A/S har udviklet markedskommunikationsløsninger til 5 forskellige lande.  

Markedskommunikationen i elmarkedet, baserer sig på, at de forskellige aktører, der opererer i markedet, kan kommunikere med hinanden. Derfor er det også afgørende, at der tages højde for de forskellige processer, der er landene imellem. Der var altså behov for en løsning, der var fleksibel og kunne rumme landenes forskelligheder, således det var let at implementere nye lande og processer, som markedet og lovgivningen udvikler sig i det enkelte land.  

Den forhenværende løsning performede ikke tilstrækkeligt og kunne ikke skalere. Det var dermed udfordrende at udvide løsningen, når der var ændringer på markedet eller i lovgivningen. Dette var særligt problematisk, idet der er tale om 5 forskellige lande, hvis markeder og lovgivninger ændrer sig individuelt og hyppigt. Dette gjorde processen langsommeligt og rigid, hvilket i sidste ende skabte øgede omkostninger og medarbejderressourcer.

Løsningen er derfor opbygget, så den kan klare den funktionalitet, der skal til for at supportere lande og processer, som på elmarkedet udvikler sig konstant. 

Systemet skal kunne afregne, lige meget hvilket land, der er tale om. Derfor er det udviklet således, at systemet kan genkende fællespunkterne landene imellem. Brugergrænsefladerne skal desuden vise processerne på samme måde, uanset hvilket land og hvilken variant, der er tale om.  

Løsningen er baseret på microservices, der er modulopdelt. De små enheder er uafhængige, og systemet er dermed lavet fleksibelt, idet det er let at ændre og tilføje processer, som de opstår efterhånden.   

Systemet har gjort kommunikationen mellem landene og aktørerne på elmarkedet hurtigere og mere fleksibel. Dette er afgørende, fordi der skal bruges massive økonomiske ressourcer ved selv små tidsforsinkelser, og løsningen har derfor i sidste ende medført en stor økonomisk besparelse.

Se blandt andet hvordan Energi Danmark fik effektiviseret ved hjælp af markedskommunikation i deres nye platform.