Kontrakthåndtering

Kontrakthåndtering sikrer et bedre flow imellem systemerne

på elmarkedet kommunikerer med de interne systemer, der skal sørge for, at risici beregnes, og at der afregnes korrekt.

Systemate A/S har udviklet en kontrakthåndteringsløsning , som erstatter det manuelle arbejde, der ligger i en proces, hvor tilbud bliver til kontrakt, og der derfor skal sættes gang i de systemer, der håndterer processerne mellem kunde og elvirksomhed. Løsningen dækker kontrakttyper  i 5 lande; Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland og er en løsning til håndtering på både produktionssiden og forbrugssiden.

Kontrakter kan valgfrit være på de nationale sprog eller på engelsk.

 

Kontrakthåndtering skal i denne sammenhæng forstås som hele processen fra at samle et kundetilbud, generere tilbudsdokumenter til at udsende til kunden. Derefter tilbydes forskellige muligheder til at acceptere tilbuddet, således det bliver til en kontrakt. Det er desuden håndtering af, at tilbud ikke er accepteret inden for en eventuel frist. Derefter skal kontrakten og en detaljer om, hvad der er solgt, registreres i forskellige interne systemer til f.eks. risikostyring og fremtidig fakturering.

Løsningen sikrer derudover, at der kun sælges ‘kendte’ produkter og kombinationer af produkter, således der er sikkerhed for, at disse kan håndteres i resten af virksomheden, og at de automatisk kan afleveres til øvrige systemer. Med andre ord begrænses sælgernes kreativitet til kendte og godkendte produkter.

Systemet er opbygget som direkte netværkskommunikation via netværksløsninger.

Løsningen har derfor været en tidsbesparelse for medarbejderne, der ikke selv skal igangsætte de efterfølgende processer, når kontrakten er indgået. Automatiseringen har desuden medvirket til minimering af fejl, idet den manuelle håndtering og dermed menneskelige fejl undgås.  Automatiseringen sikrer desuden en minimal fejlhåndtering.

Kontrakthåndteringen afføder  en lang række processer, som skal igangsætte risikostyring. Disse løsninger er Systemate A/S også leverandør på. Læs om dem her.