Driftsplanlægning

Driftsplanlægningssystem skaber stabilitet og giver mulighed for skalering

Driftsplanlægningssystemer skal med mange interaktioner kunne håndtere komplekse og store datamængder. Det har Systemate A/S mange års erfaring med at løse.

Elmarkedet er ofte udsat for ændringer på markedet, som deres driftsplanlægningssystemer skal kunne håndtere. Der er dermed behov for en fleksibilitet i systemet, der hurtigt kan tilpasse sig ændringer og skabe stabilitet.  

Systemate har derfor været en del af en ny løsning, der kunne imødegå disse løbende ændringer på markedet  Dette gælder eksempelvis tidskrav, hvor der med nye krav til kvartersbalancering frem for timebalancering, skal håndteres op mod fire gange så mange data. Dette ville i det forhenværende system skabe et øget pres på manuel håndtering i kontrolcenteret, der ville være nødsaget til at supportere det gamle system. Der var derfor behov for en ny løsning, der kunne imødegå de løbende og nye krav på markedet.  Systemet skulle være smidigt for at kunne supportere de nye krav og kunne tilpasse sig de ændringer, der hele tiden kommer. Der var samtidig tale om en masse funktionaliteter, der skulle overføres fra det gamle system. Fordi der er tale om dansk kritisk infrastruktur, var det eksempelvis vigtigt, at løsningen kunne simulere konsekvenserne af ændringer. Kort sagt skulle et nyt system have samme funktionaliteter, som det forhenværende, men kunne håndtere det automatisk og være smidigere i forhold til markedets ændringer.

Store databaser skal reagere hurtigt ift. ændringer, prognoser og planer som flyder mellem både aktører og lande. Systemate udvikler dette system i samarbejde med en kunde, idet det gamle system var for tungt at udvikle og ændre. Det var udviklet som en monolit, hvilket betød, at små ændringer forårsagede ændringer i hele systemet. Med markedets hyppige ændringer, blev der dermed brugt mange ressourcer på manuelt at supportere systemet.

Systemet kommunikerer både internt og med mange eksterne interessenter. Dette gælder eksempelvis for beskeder omkring auktioner, afregning og intern kommunikation. Den kan desuden forudse, hvilke konsekvenser nye planer og ændringer har på elmarkedet og balancere produktion og forbrug.

Løsningen er udviklet som en mikroservicearkitektur, således det er muligt at ændre på små dele af løsningen, uden det har nogen påvirkning på systemet som helhed. Det er udviklet i Azure med Infrastructure as Code. Dermed skabes et flow, hvor produktionen kan igangsættes inden for få timer. Løsningens tekniske opbygning giver mulighed for at skalere op efter behov i en hurtig og fleksibel proces, hvilket skaber smidighed og afhjælper øget pres på systemet i forbindelse med ændringer på markedet.