DataHub - Integration

DataHub-integationen skaber den fleksibilitet, der er nødvendig på elmarkedet

Systemate A/S udvikler integrationsløsninger til den danske DataHub. Med et kommunikationsknudepunkt, som DataHubben, er der behov for integrationer, der kan håndtere enorme datasæt. DataHubben håndterer kommunikationen mellem adskillige aktører på elmarkedet som elleverandørernetvirksomheder, balanceansvarlige og TSO’er. Platformen skal desuden kunne håndtere både individuelle beskeder og markedsprocesser. Systemate A/S er leverandør på den nye DataHub 3.0, vi har derfor indgående kendskab til processerne, som gør det muligt at levere integrationer af den nødvendige kompleksitet.

Den forhenværende løsning havde svært ved at leve op til nye markedskrav, hvor datamængderne vokser fra timesværdier til kvartalsværdier, hvilket firedobler datamængderne – samtidig skal der i løsningen være plads til, at tidsintervallerne skal yderligere ned på sigt. Det var dermed i den forhenværende løsning udfordrende at udvide løsningen, når der var ændringer på markedet eller i lovgivningen. Dette viste sig særdeles problematisk på elmarkedet, som er udsat for hyppige ændringer på både markedet og i lovgivningen. Der var i sidste ende mange øgede omkostninger, fordi systemet var en stor monolit – en lille ændring, var svær at overskue konsekvenserne af, hvilket medførte et unødvendigt ressourceforbrug på de mindste tilpasninger.

Dette krævede en løsning, der kunne håndtere og skalere store mængder data, fordi der ikke alene er mange aktører på markedet, men også mange processer, som løsningen skulle tage højde for.

Dette gælder eksempelvis leverandørskifte, leveranceophør, til- og fraflytning. Herudover skulle løsningen også kunne afregne kunden på vegne af både netvirksomheder og staten. Slutteligt var det afgørende, at løsningen hurtigt kunne tilpasses, og ændringer kunne implementeres 

Basalt set, var der tale om, at systemet skulle tage højde for; hvem udveksler beskeder, og hvornår skal det ske. Løsningen er dermed implementeret, så den supporterer det danske marked på vegne af elaktører 

Løsningen er baseret på microservices, der er modulopdelt. De små enheder er uafhængige, og systemet er dermed lavet fleksibelt, idet det er let at ændre og tilføje processer, som de opstår efterhånden.  

Løsningen har givet store tidsbesparelser i virksomheden og er skabt som et system, som i høj grad imødegår den fleksibilitet, der er nødvendig i forsyningsbranchen.