Hvad er IoT og hvordan kan det påvirke min virksomhed?

Analyser fra Gartner, IDC og Forrester estimerer, at IoT vil påvirke verdensøkonomien positivt med over 10 billioner USD årligt frem mod 2025, og flere forskere forudser, at der kan skabes besparelser på udstyr og processer på op til 20 % ved anvendelse af IoT.

Internet of Things (IoT) er den populære betegnelse for fysiske ting udstyret med små sensorer, som kan kommunikere med omverden gennem internettet. De grundlæggende teknologier fra IoT har været kendte i mange år. En del af baggrunden for, at der netop nu er kommet mere fokus på området er, at sensorer og intelligent enheder, som skal anvendes, er blevet så små og billige, at det åbner op for helt nye anvendelsesmuligheder. Det kan eksempelvis være sensorer i skraldespande, som fortæller, hvornår spanden trænger til at blive tømt, så skraldebilens rute kan planlægges herefter.

Download
Download Hent vores whitepaper om IoT og få værdifuld inspiration.