Vil I undgå katten i sækken?

Hos Systemate arbejder vi aktivt med Continuous Delivery som en del af vores projektmodel, og erfaringen viser, at dette setup giver den bedste værdi for vores kunder.

Med Continuous Delivery får I hurtigt fingrene i jeres system og værdi af jeres investering.

Grundprincippet i Continuous Delivery (CD) er, at vi til hver en tid har et hovedspor af softwaren til rådighed i en kvalitet, så den vil kunne releases til produktionen, og dermed kan kunden få ”fingrene i systemet” hurtigt.