Configuration Management

Kunderne i dagens marked efterspørger specifikke og individualiserede produkter.

Mange virksomheder opbygger konkurrencemæssige fordele i kraft af deres evne til at håndtere kundernes specielle ønsker og skræddersy individuelle løsninger uden væsentlige meromkostninger. Andre har behov for at administrere systemer med et stort antal individuelt afhængige parametre, som tilsammen definerer funktionen af et fysisk produkt eller softwareprodukt. I begge tilfælde forsøger man at opnå en balance mellem fordelene ved masseproduktion og kundernes efterspørgsel efter tilpassede produkter. Strategien er af mange produktionsvirksomheder kendt som mass customization.