Inspiration i 4

InspiredBy er et univers, der skaber et rum for inspiration, passion og vidensdeling. I InspiredBy arbejder vi med inspiration i 4. Vi lader os inspirere, så vi kan inspirere hinanden, inspirere andre og inspirere sammen - til gavn for os selv, hinanden og vores kunder.

InspiredBy giver plads til at dyrke og dygtiggøre sig i et fagligt fællesskab, hvor fokus er på nysgerrighed, dygtiggørelse, inspiration, dedikation, kreativitet og eksperimenter. Kort sagt fokus på, at vi i en branche, der er i konstant udvikling, aldrig må stå stille. Vi faciliterer det rum, fordi vi tror på, det ikke kun er afgørende for kvaliteten af det, vi leverer, at vores medarbejdere er inspirerede og har et højt vidensniveau, men at det også er afgørende for motivationen, kulturen og fællesskabet, at vi insisterer på mottoet: vi kan altid udvikle os.

Lader os inspirere
Systemate bygger på en kultur af faglig dedikation og passion. Vores medarbejdere gør en dyd ud af at være opdaterede inden for de seneste teknologier, trends og processer – det gør de af ren interesse og faglig stolthed, men det er også en kultur, der over tid er blevet limen i vores virksomhed. Ved kaffemaskinen tales der ofte teknologier og processer på tværs af projekter, i vores slack inspirationskanal flyder det over med artikler og dertilhørende debat blandt medarbejderne, og i deres fritid deltager de i diverse arrangementer for hele tiden at blive endnu dygtigere. I Systemate hylder vi vores faglige ildsjæle, og det gør os stolte, at vores medarbejdere aktivt er en del af debatten, samt har den store vidensbank, de har.  

Hos Systemate ønsker vi at tiltrække dygtige nye medarbejdere, og vores medarbejdere ønsker dygtige kollegaer. Derfor er det afgørende for Systemate, at vi faciliterer en kultur, hvor det at holde sig opdateret og lade sig inspirere er i højsædet, og at det også er den kultur, Systemate er kendt for.

Inspirere hinanden
Fagligt sammenhold er det, der binder Systemate sammen på tværs af projekter og roller. Vores medarbejdere har en kæmpe viden, og det er derfor vigtigt, at vi faciliterer et rum, hvor den viden også er tilgængelig for de andre medarbejdere. Det skaber ikke alene et større vidensniveau i virksomheden, det skaber også et fællesskab blandt medarbejderne, hvor de søger hinanden for råd og vejledning, og hvor de tager udgangspunkt i samme fælles passion.  

Systemate har et mindset, hvor mottoet: ‘Sharing knowledge = knowledge i 2’ er omdrejningspunktet. Vi tror på, at viden skal deles, og det er hele udgangspunktet for vores kultur i virksomheden. Derfor har vi også forskellige arrangementer, hvor medarbejderne inspirerer hinanden. Vi har code talks, hyggehacking og vi har i virksomheden en kultur af, at alt er til diskussion. Vi gør ikke noget, fordi ‘sådan har det altid været’ – det skaber grobund for, at medarbejderne hele tiden udfordrer sig selv og hinanden.

Inspirere andre
Systemate er den danske virksomhed, der har lavet flest forskellige softwareløsninger til forsyningsbranchen. Derfor har vi og vores medarbejdere en kæmpe domæneviden inden for dette område. Evner forpligter i Systemate. Det betyder, at vi udover at facilitere et rum for, at vi hele tiden selv blive dygtigere, også forpligter os til at inspirere og dele ud af den viden, vi har opbygget, til andre. Systemate beskæftiger sig hovedsageligt med forsyningsbranchen og den grønne omstilling – et område, der er så afgørende for hele vores samfund. Derfor tror vi i Systemate ikke på, at man må være nærig med sin viden – for at løse de udfordringer, samfundet i dag står overfor, skal flest muligt opbygge forståelsen og engagere sig i løsningerne.  

Derfor går vi i Systemate meget op i at inspirere andre som virksomhed, og at vores medarbejdere deler ud af deres store viden til andre. Det gør de både i fritiden, hvor de deltager i debatten i branchen både på sociale medier og i artikler, holder talks og deltager i konferencer og events. Det er i virksomheden et udgangspunkt, der gør sig gældende, allerede i rekrutteringen af nye medarbejdere, hvor vi afholder anderledes ansættelsessamtaler – det er samtaler, der er en snak om udvikling, kodning og faglighed – og altså ikke en test eller en eksamen. Vi ønsker, at potentielle kandidater går fra vores ansættelsessamtaler og føler sig inspireret.

Inspirere sammen  
For at kunne skabe større arrangementer eksempelvis store konferencer, uddannelser og festivaler, har Systemate som målsætning at lave et InspiredBy samarbejde med andre virksomheder. Selvom vi vil stå i front for vidensdeling inden for branchen, er det vigtigt, at vi trækker på andre kræfter, når det er gavnligt for fagligheden. I samarbejde med andre har vi mulighed for at vi kommer bredt ud blandt både potentielle medarbejdere, kunder og interesseorganisationer. Det er ikke kun en målsætning for Systemate, med også noget vi ser som værende til gavn for branchen. Både i it og i forsyning. 

At være en del af en bred vidensdeling, der er med til at dele den store domæneviden vi har på området, med andre organisationer, der har enten interesse i grøn omstilling, energi eller it, er en win-win for alle. Vi leder altid efter de rigtige muligheder for at være en del af et stærkt fagligt miljø. Det handler om at inspirerer sammen.