Markedskommunikation

Effektiv markedskommunikation giver stor værdi til virksomheder og brugere.

Systemates Markedsprocesser håndterer stabil og nem markedskommunikation med DataHub.

Det giver standardiserede processer for blandt andet:

  • Flytninger
  • Indsamling af målerdata, tariffer, abonnementer og gebyrer.

Med en fleksibel kommunikationsplatform, der kan integreres med flere eksterne aktører såvel som interne systemer, kan der udveksles store mængder af data og kommunikation på en brugervenlig facon.

Som aktør på det danske elmarked har man et behov for at kunne kommunikere med hinanden om det danske elforbrug, og dermed sikre adgang til nødvendig data for at kunne afregne korrekt.

Aktørerne kan kommunikere med DataHub gennem deres egne IT-systemer eller via DataHub Markedsportal. Men dette kræver et system til markedskommunikation, som kan sikre den rette dataudveksling med DataHub.

I Systemates platform kan I samle alt kommunikation i et og samme system. Det gør at brugerne ikke længere skal forholde sig til de enkelte forskellige måder at håndtere kommunikation på, da systemet nu gør det for brugeren helt automatisk. Den enorme mængde data, der ofte opstår når der udveksles information mellem flere aktører og systemer, kan nu håndteres langt bedre end tidligere, ved hjælp af automatiseret markedskommunikation.

Se blandt andet hvordan Energi Danmark fik effektiviseret ved hjælp af markedskommunikation i deres nye platform.