Afregning: BIO - Billing Online

BIO er et state of the art afregningssystem, der optimerer jeres afregningsprocesser med en platformsuafhængig it-løsning. Via automatisering af arbejdsgange mindskes risikoen for fejlafregninger, og ved hjælp af en fleksibel og skalerbar forbrugsafregning får I en hurtigere udfakturering, der øger jeres likviditet.

Hos Systemate har vi indgående erfaring med at udvikle systemer, der kan håndtere forsyningsvirksomheders individuelle og ofte komplekse krav. Udfordringer såsom håndtering af tidsserier, validering af afregningsbeløb samt mulighed for skalerbarhed i spidsperioder er velkendte i branchen. Med en fremtidssikret cloud-løsning optimeres arbejdsprocesserne, og den fleksible forbrugsafregning håndteres på rekordtid.

Fremtidens afregning er hurtig, præcis og automatisk. Med en ERP- og platformsuafhængig it-løsning kan I optimere jeres afregning, uden fordyrende omkostninger.

En liberalisering af lovgivningen har åbnet op for forsyningssektoren. Med en øget konkurrence på markedet er det essentielt at se på de områder, hvor en øget digitalisering og automatisering kan hjælpe jer med at få en konkurrencefordel. Afregning er et ressourcekrævende område med stor indflydelse på hele virksomhedens processer og likviditet, og ved at udnytte automatiserede processer kan der opnås store gevinster – både økonomisk og i internt ressourceforbrug.

Med BIO har vi udviklet og implementeret en samlet it-løsning til håndtering af afregning og markedskommunikation, der har effektiviseret forbrugsafregningen markant. Gennem en høj grad af automatisering opnås en stor optimering af den tid, det tager at gennemføre forbrugsafregningen. Med et bedre cashflow gennem en effektiv afregningsproces vil I frigøre værdifuld tid hos jeres medarbejdere og ultimativt en bedre bundlinje.

ERP- og Platformsuafhængig: Med en ERP- og platformsuafhængig cloud-løsning optimeres jeres forbrugsafregning, uden fordyrende udskiftning af jeres grundlæggende infrastruktur. Vores løsning bygger direkte på jeres eksisterende infrastruktur, og I opnår altså store fordele uden lange implementeringsforløb. Når vi bygger software, vælger vi de værktøjer, der er bedst til opgaven. Ved at anvende de nyeste teknologier, kan vi håndtere og behandle store datamængder, uden at det påvirker performance.

Modulbaseret cloud-løsning: Med en modulbaseret cloud-løsning tilpasser vi funktionaliteten præcist til jeres behov. Vi tilpasser løsningen til gennem forskellige grund- og tilvalgsmoduler, og I får altså en it-løsning der understøtter jeres konkrete problemstillinger. Ved at levere løsningen cloud-baseret opnår i alle driftsfordele i form af konkrete besparelser, samtidigt med i minimere risikoen ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Automatisk afregning og validering: Nem bestilling af afregninger: BiO håndterer processen automatisk; herunder ligeledes genberegninger ved manglende grundlag. Validering af målepunkter sker forud for afregningen. Det sikrer, at afregningen kan gennemføres, og fejl kan dermed undgås.

Forbedret likviditet: Vores kunder oplever igennem afregningsløsningen en kraftig forbedring i deres likviditet, som følge af den hurtigere og mere præcise forbrugsafregning. Hvor de før har været i en situation, hvor de via langsomme afregningsprocesser havde store udeståender ved kunder, kan de i dag få faktureret hurtigere. Dette har alene kraftigt forøget den likviditet, der kan tilføres virksomheden.

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk