Markedskommunikation og Afregning

Få digitaliseret dine tunge processer omkring afregning. Via automatisering af arbejdsgange formindsker du risikoen for fejlafregninger, og får en hurtigere udfakturering, der øger din likviditet.

Hos Systemate har vi indgående erfaring med at udvikle systemer, der kan håndtere forsyningsvirksomheders individuelle og ofte komplekse krav.

Stor domæneviden

Vores store domæneviden i forsyningssektoren kombineret med vores faglige ekspertise, gør at Systemates løsning til afregning, kan være med til at øge ressourceoptimeringen i din virksomhed. Hos Systemate har vi erfaring med, at implementere afregningssystemer, der har betydet en stor optimering i den tid, det tager af afregne kunder. Dette kan hurtigt ses på bundlinjen, og kan betyde en enorm forbedring i virksomhedens likviditet.

En mere liberal lovgivning har åbnet op for markedet i forsyningssektoren. Med den øgede konkurrence i branchen, er det være essentielt at se på områder, hvor digitalisering kan hjælpe din virksomhed med at få en konkurrencefordel. Afregning er ofte et meget ressourcekrævende område, der har en stor indflydelse på hele virksomhedens processer, og ved at udnytte automatiserede processer, kan der opnås store gevinster. Økonomisk og i interne ressourcer.

Med en digital løsning nedbringer du muligheden for menneskelige fejl, og øger dermed den sikkerhed, du har for at afregne korrekt. Ved at have denne sikkerhed, kan du hurtigt se, hvordan du får forbedret din faktureringsprocesser.

 

Forbedret likviditet

Vores kunder har igennem den afregningsløsning, oplevet en kraftig forbedring i deres likviditet. Udelukkende på grund af en hurtigere og mere præcis afregning. Hvor de før har været i en situation, hvor de via langsomme afregningsprocesser, havde store udeståender ved kunder, kan de i dag få faktureret hurtigere. Dette har alene kraftigt forøget den likviditet, der kan tilføres virksomheden.

Markedskommunikation

Systemate har med vores løsning forbedret og automatiseret den markedskommunikation, der er essentiel for vores kunder. Før kunne det være en tung og ressourcekrævende proces, via forskellige systemer og arbejdsgange. Vi har integreret processerne i et system, der kommunikerer til mange markeder, så processerne er mere overskuelige og nemmere at gå til. Vi kan hjælpe dig, med at sikre din markedskommunikation, bliver forbedret i fremtiden.

Produktions- og forbrugsdata

Med vores afregningsløsning, ligger der et stor arbejde med behandling af data. Vi kan med sikkerhed sige, at vi har indgående erfaring med at håndtere store mængder data. Netop data er baggrunden for hele systemets funktion, og hos Systemate har vi oparbejdet en stor erfaring med, at håndtere og synliggøre de store datamængder. Derfor kan vi også sige, at vi i den grad har styr på data.

Når vi bygger software, vælger vi de værktøjer, der er bedst til opgaven. Og ved at se på nye teknologier og løsninger, kan vi behandle og håndtere store mængder data, uden at det belaster systemet.

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk