For Energi Danmark udvikles en ny unik afregningsløsning.

Systemate A/S har for Energi Danmark udviklet et IT-system til understøttelse af centrale arbejdsgange i forbindelse med afregning af elforbrug og –produktion, samt til håndtering af markedsprocesser så som leverandørskifte.

Markeds-Kommunikation og Afregningssystemet (Billing Online) benyttes af Energi Danmark i forbindelse med håndtering af markedsprocesser samt afregningen af deres kunder, i alle lande hvori Energi Danmark og deres datterselskaber opererer (Danmark, Sverige, Finland, Norge og Tyskland.)

De vigtigste funktioner i BiO er at håndtere både markedsprocesserne på elmarkedet samt afregningen af alle af Energi Danmarks kunder. Dette stiller først og fremmest høje krav til løsningens performance, da dette er centralt for hele Energi Danmarks forretning. Den bagvedliggende database indeholder forbrugsdata for op mod 10 mio. elmålere, der hver især leverer data op til 4 gange i timen. Dette stiller derfor yderligere krav til ydelsen af løsningen, da der skal navigeres rundt i disse store datamængder. Den bagvedlæggende database er derfor baseret på et MongoDB og Eventstore miljø, der er optimeret til lagring af tidserieanalyser på baggrund af de store datamængder. Derudover har systemet 8 integrationer til eksterne systemer i form af blandt andet CRM- og ERP systemer, den danske datahub og den nordiske elbørs Nord Pool, hvilket øger kompleksiteten af løsningen.

Teknisk opbygning og udvikling:

Back-end miljøet er opbygget efter en Microservice orienteret arkitektur, som både tillader stor fleksibilitet og kontrol over udviklingen. BiO er opbygget som værende et SaaS-system, hvilket giver Energi Danmark mulighed for at udbyde platformen som en service til andre elleverandører. Brugergrænsefladen i systemet består af en User-interface, der kan trække på de bagvedlæggende microservices og databaser

  • Sprog: C#
  • Versions-, build- og opgavestyring: GitHub, Jira, TeamCity, OctopusDeploy
  • Klient bibliotek: WPF, Caliburn Micro, AutoMapper, Log4Net
  • Designmønster: Domain driven design
  • Database: SQL Server, MongoDB
  • Messagebus: Eventstore
  • Test: Jira Zephyr
  • Automatisk test: NUnit, NSubstitute, Nancy.Testing, FluentAssertions, Ploeg.AutoFixture, Azure Cloud
  • Kodestandard: SOLID, CleanCode

Billing Online er et produkt der er i konstant udvikling med nye features der skal udvikles løbende. Samtidig vil der med nye kunder på produktet, konstant være et behov for innovation og viderudvikling på produktet.

Vil du vide mere om vores projekter og kompetencebehov, så tag endelig fat i Jan Højgaard Rasmussen.

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk