For en kunde i forsyningssektoren er vi ved at lave en ny platform, der skal håndtere data på elmarkedet i Danmark.

Løsningen skal håndtere store mængder data omkring forbrug, forretningsprocesser, flytninger og leverandørskift, der bliver en del af kritisk dansk infrastruktur og et vigtigt element i den grønne omstilling i Danmark. Løsningen skal kunne integreres ved aktører på elmarkedet, både netselskaber og elhandelselskaber. Data skal udstilles igennem et API og ender også med at være tilgængelig for slutkunder.

Løsningen har høje krav til performance og anvendelighed, og skal håndtere enorme mængder data. Der opbygges derfor en cloudstruktur, der tillader store datamængder samt mange adgange fra forskellige aktører. Arkitekturen er grundlæggende baseret på en Microsoft Azure platform.

Teknisk opbygning.

Løsningen opbygges efter en moderne microservice orienteret løsningsarkitektur, der tillader at de enkelte dele er er løst koblede og på den måde altså ikke risikerer at have utilsigtede sammenhænge. På den måde kan de enkelte dele udvikles isoleret set og med de mest optimale teknologivalg. Selve pipelinen er bygget i Azure Devops og de enkelte microservices udvikles som Azure Functions.

Samlet set anvender projektet en række af Microsoft Azures teknologier, herunder:

  • Azure Functions: Microservices – API/Logic
  • Azure Devops: Tooling, build og release pibeline
  • Azure Blob Storage: Storage Service
  • Azure Data Lake: Repository
  • Azure Application Insigts: Loging, monitoring
  • Azure Event Hub: Eventstorage

Vil du vide mere om projektet og vores kompetencebehov, så tag endelig fat i Jan Højgaard Rasmussen.

Jan Højgaard Rasmussen

Lad os hjælpe dig videre

Jan Højgaard Rasmussen er klar til at hjælpe dig med at komme videre. Kontakt mig endelig for opklarende information.

 +45 42 48 84 84

 jhr@systemate.dk