For en kunde I forsyningssektoren er vi ved at implementere et eksisterende system til et forretningskritisk systemlandskab.

Der er tale om en løsning, der vil håndtere store mængder data og bliver en essentiel del af kunden fremtidige forretningsgrundlag.

Der stilles blandt andet derfor høje krav til sikkerhed og GDPR da der er tale om følsomme data, både i forhold til forretning og kunder.

Der er i opgaven også udvikling af flere nye moduler, der skal understøtte en fremtidssikret platform, og der vil også blive en opgave med at integrere til det nyudviklede DataHub 3.0, der er en del af kritisk dansk infrastruktur, hvorfor kravet til datasikkerhed er i højsædet.

Teknisk opbygning.

Vi forsøger at skabe et miljø hvor udvikleren tager ejerskab over systemet – fra idé til produktion.
Dette understøtter vi ved at arbejde med microservices (lavet i .Net/C#), eventsourcing og en generel DevOps kultur.

For at sikre en god oplevelse for vores brugere og for at undgå brandslukning går vi meget op i kvalitet. Både i løsningsdesign, men også i forhold til kvalitetssikring hvor automatisering og automatiske tests spiller en stor rolle.

Vores kode er funderet på Domain driven design, SOLID og CleanCode. Noget vi hjælper hinanden med gennem pair programming / code reviews og design sparring. Feedback er en nødvendighed for success, hvorfor det er helt naturligt for os at arbejde med CI / CD som en integreret del af dagligdagen.

Buzzwords:

  • Sprog: C#
  • CI/CD: Gitlab, OctopusDeploy
  • Designmønster: Domain driven design
  • Database: MongoDB, MSSQL
  • UI: WPF, Caliburn Micro
  • Automatisk test: XUnit, NSubstitute
  • Kodestandard: SOLID, CleanCode
  • Klient bibliotek: WPF, Caliburn Micro, AutoMapper, Log4Net