Innovation igennem hele værdikæden

tirsdag 20/11 2018, kl. 14.00-16.00 Indkildevej 6E, 9210 Aalborg SØ
I samarbejde med Pre.do vil Systemate give dig en eftermiddag med inspiration til, hvordan i kan få innovation til at fungere i praksis.

Som virkeligheden er i dag, er der konstant en udvikling i forretnings verden og i de måder vi arbejder på og møder vores kunder på. Derfor er der konstant brug for innovation i vores hverdag for at kunne følge med.

På dette Gå-Hjem-Møde, kan du få svar på og hjælp til, hvordan I som virksomhed, kan komme i gang med at få innovationen til at spire i jeres virksomhed og ikke mindst, hvordan i får innovation til at blive til mere end tanker.

Fra ide til projekt til produkt.

Agenda for dagen.

 1. Data & Innovation
  Vi kan måle, at vores kunder får opsamlet flere idéer i deres innovationsarbejde med PRE.DO, end de gjorde før. Vi kan også måle, at en større andel af medarbejderne engagerer sig i innovationsarbejdet. Tidlige optællinger viser, at vi kan understøtte “skabelsen” af 10x flere idéer i virksomhederne.
  Hvordan måler vi, hvor meget innovationsarbejdet koster virksomhederne og hvordan værdisætter vi så dette større antal idéer, der opsamles? Kan det svare sig, med det der innovation?
 2. Fra tanke til projekt
  Systemate tager dirigentstokken frem når du kommer med din ide.
  Vi viser hvordan vi arbejder med din ide, så du får en gennemskuelig og fastlagt projektskabelon klar til dit digitale udviklingsprojekt.
  Hos Systemate arbejder vi ud fra nogle rammer, der giver os og vores kunder nogle værktøjer til at komme sikkert i mål.