Hvordan ser fremtidens afregning ud i forsyningssektoren?

Tilmeld dig dette Webinar
torsdag 25/3 2021, kl. 14.00-16.00 Webinar
Fremtidens afregning er hurtig, præcis, fleksibel og automatisk. Eller hvad? På dette webinar, vil vi give dig et indblik i, hvordan vi ser på fremtidens afregning, og du vil blive præsenteret for Energi Danmarks tanker omkring udviklingen af deres nye afregningssystem - BIO: Billing Online, der skulle opfylde deres forretningsmæssige behov og understøtte deres vækst strategi.

En liberalisering af lovgivningen har åbnet op for forsyningssektoren. Med en øget konkurrence på markedet er det essentielt at se på de områder, hvor en øget digitalisering og automatisering kan hjælpe.

Afregning er et ressourcekrævende område med stor indflydelse på hele virksomhedens processer og likviditet, og ved at udnytte automatiserede processer kan der opnås store gevinster – både økonomisk og i internt ressourceforbrug.

På dette webinar, vil du blive introduceret til, hvordan et moderne afregningssystem kan  automatisere dine processer omkring afregning.

Fra Energi Danmark tager vi fat i deres case, hvor de har været igennem en udviklingsproces med deres nye afregningssystem – BIO, der har automatiseret deres processer i sådan en grad, at det har reduceret antallet af fejl og frigjort værdifuld tid , de kan bruge på at skabe bedre produkter for deres kunder. Derudover skaber den effektive afregningsproces en bedre likviditet, da Energi Danmark er i stand til at afregne fem gange hurtigere.

Vi vil gennemgå tekniske løsninger, der har været med til at løse tidligere udfordringer i afregningsprocesser når vi viser en demo af hvad BIO kan, og du kan dermed få et indblik i, hvordan en top moderne platform, kan hjælpe jer med at skabe omgående værdi for hele virksomheden.

Dagens program

14:00 - 14:10

Velkomst og introduktion

Vi byder velkommen til dagens inspiration, og sætter nogle ord på hvad du kan regne med at få med hjem.
Jess Kristensen
CEO, Systemate
14:10 -14:45

Energi Danmark fik forbedret likviditet med ny afregningsløsning

Med udviklingen og implementeringen af Energi Danmarks nye afregningsløsning - BIO, fik de ikke blot digitaliseret og automatiseret deres processer omkring afregning. De fik også - igennem hurtigere afregning - skabt en bedre likviditet, til gavn for hele virksomheden og den vækststrategi der var lagt.
Her fortæller Energi Danmark om deres tanker omkring hele processen og beslutningsgrundlaget for at vælge et nyt system: Manuelle processer der fyldte for meget. Langsom og dermed dyr afregning i gammelt system. Ingen mulighed for at afregne, hvis målerdata mangler etc.
Thomas Bech Pedersen
Driftsdirektør, Energi Danmark
14:45-15:05

Implementering af forretningskritisk system

Vi gennemgår implementeringens faser i dette konkrete projekt med Energi Danmark.
Deres løsning er implementeret i 5 lande på 2 år.
Hvilke samarbejdsmodeller og agilt setup, danner basis for at dette kan lade sig gøre?
Søren Skovsen
Senior projekt leder, Systemate
15:05 - 15:50

Demo af en State of the art afregningsløsning

Vi viser hvad den fleksible og automatiserede afregningsløsning kan, og gennemgår funktioner og muligheder.
Michael Jepsen
Software Arkitekt, Systemate
Helle Jensen
Product Owner, Energi Danmark
15:50 - 16:00

Afrunding, opsamling og dialog

Vi samler op på dagens tema og tager eventuelle problemstillinger op til debat.
Jess Kristensen
CEO, Systemate