Hvordan ser fremtidens afregning ud?

Tilmeld dig dette Gå-Hjem-Møde
torsdag 28/1 2021, kl. 14.00-16.00 Tangen 17, 8200 Aarhus N.
Fremtidens afregning er hurtig, præcis, fleksibel og automatisk. Eller hvad? På dette Gå-Hjem-Møde, vil vi give dig et indblik i, hvordan vi ser på fremtidens afregning, og du vil blive præsenteret for Energi Danmarks tanker omkring udviklingen af deres nye afregningssystem - BIO: Billing Online.

En liberalisering af lovgivningen har åbnet op for forsyningssektoren. Med en øget konkurrence på markedet er det essentielt at se på de områder, hvor en øget digitalisering og automatisering kan hjælpe.

Afregning er et ressourcekrævende område med stor indflydelse på hele virksomhedens processer og likviditet, og ved at udnytte automatiserede processer kan der opnås store gevinster – både økonomisk og i internt ressourceforbrug.

På dette Gå-Hjem-Møde, vil du blive introduceret til, hvordan et moderne afregningssystem kan  automatisere dine processer omkring afregning.

Fra Energi Danmark tager vi fat i deres case, hvor de har været igennem en udviklingsproces med deres nye afregningssystem – BIO, der har automatiseret deres processer i sådan en grad, at det har elemineret antallet af fejl og frigjort værdifuld tid , de kan bruge på at skabe bedre produkter for deres kunder. Derudover skaber den effektive afregningsproces en bedre likviditet, da Energi Danmark er i stand til at afregne fem gange hurtigere.

Vi vil gennemgå tekniske løsninger, der har været med til at løse tidligere udfordringer i afregningsprocesser når vi viser en demo af hvad BIO kan, og du kan dermed få et indblik i, hvordan en top moderne platform, kan hjælpe jer med at skabe omgående værdi for hele virksomheden.

Dagens program

14:00 - 14:05

Velkomst og introduktion

Vi byder velkommen til dagens inspiration, og sætter nogle ord på hvad du kan regne med at få med hjem.
Lars Kjær Kuhlmann
Salgsdirektør, Systemate
14:05-14:35

Hvordan ser vi på fremtidens afregning?

Med fleksible produkter, krav om grøn omstilling, samlede løsninger og generelt et ønske om af have individuelle løsninger for de enkelte kunder, kan fremtidens afregning se meget kompleks ud i forsyningssektoren. Hvordan løser vi denne?
Jess Kristensen
Adm. direktør, Systemate
14:35 -15:15

Energi Danmark fik afregnet 5 gange hurtigere

Med udviklingen og implementeringen af Energi Danmarks nye afregningsløsning - BIO, fik de ikke blot digitaliseret og automatiseret deres processer omkring afregning. De fik også - igennem hurtigere afregning - skabt en bedre likviditet, til gavn for hele virksomheden.
Her fortæller Energi Danmark om deres tanker omkring hele processen.
Thomas Bech Pedersen
Driftsdirektør, Energi Danmark
15:15 - 15:30

Pause

Snup en kop kaffe og et stykke kage. Vi søger for at begge dele smager godt.
15:30 - 15:50

Demo af en State of the art afregningsløsning

Vi viser hvad den fleksible og automatiserede afregningsløsning kan, og gennemgår funktioner og muligheder.
Michael Jepsen
Software Arkitekt, Systemate
15:50 - 16:00

Afrunding og opsamling

Vi samler op på dagens tema og tager eventuelle problemstillinger op til debat.
Lars Kjær Kuhlmann
Salgsdirektør, Systemate