Handelsportal sikrer overblik og vækstmuligheder hos Triax

Triax har et komplekst og meget konfigurerbart produktprogram, som tilbydes forhandlere Worldwide. Det stiller store krav til de bagved-liggende systemer, som skal opfylde krav til overskuelighed, udviklingsmuligheder samt en enkel anvendelse for brugerne i mange lande.

Triax er en international leverandør af innovative hightech løsninger for modtagelse og distribution af TV, radio og internet. Virksomhedens produkter og løsninger anvendes af eksempelvis broadcastere, kabeloperatører, lokale netværk og private hjem.

Konfiguration i system

Triax har i samarbejde med Systemate udviklet en handelspor-tal med en konfigurator, som opfylder netop disse krav. Portalen sætter konfigurationen af nye løsninger i system og giver bl.a. følgende muligheder:

  • simpel online konfigurering af produkter
  • online bestilling af færdige konfigurationer
  • manuel efterindstilling for optimal signalmodtagelse
  • download og upload af konfigurationer til udstyret