Prodan effektiviserer bogholderiet med faktura workflow og automatisk indlæsning i Dynamics løsning

Prodan effektiviserer bogholderiet med faktura workflow og automatisk indlæsning af leverandør fakturaer i AX 2012.

Vi vurderer at der spares omkring 14 timer i bogholderiet hver uge efter indførelse af faktura workflow og indlæsning. Hertil kommer sidegevinster med at det er nemt at genfinde bogførte fakturaer i systemet.
Tinne Andersen, Prodan A/S

Prodan valgte løsningen fra Systemate fordi den er bygget ind som en del af Dynamics AX standard og gør i vid udstrækning brug af den funktionalitet der allerede er tilgængelig i Dynamics AX 2012. Dette betyder også at løsningen er let at tage i brug, da det er kendte skærmbilleder og funktionalitet i AX.